Terminarz uroczystości w roku szkolnym 2018/19

Załącznik nr do RP z dn. 30.08.2018r.

Terminarz uroczystości w roku szkolnym 2018/19

Święto pieczonego ziemniaka 29 IX 2018 M. Kądziela – Woźniak,
E. Łęcka, Dyrektor
Pasowanie na przedszkolaka 21 X 2018 I. Długosz-Szewczyk, J. Biaduń
E. Łęcka, S. Fic

Dzień Edukacji Narodowej 14 X 2018
M. Kądziela-Woźniak
,,Nasz chleb powszedni”– bajka patriotyczna 8 XI 2018 Nauczycielki i rodzice gr III
i IV, Dyrektor, Rada Rodziców
Spotkania Wigilijne
Spotkanie
z Mikołajem 18 XII gr I i III
17 XII gr II i IV
14 XII 2018 E. Łęcka, J. Biaduń, Rada Rodziców, Dyrektor
Dzień Babci i Dziadka 18 I 2019 K. Mirkiewicz, S. Fic
Bal Karnawałowy 19 II 2019 K. Mirkiewicz, E. Szałkowska, Dyrektor
Zimowe zabawy
w ogrodzie I/II 2019 Dyrektor, Rada Rodziców
Wielkanoc 10, 11 IV 2019 S. Fic, M. Kądziela-Woźniak, Dyrektor, Rada Rodziców
Powitanie Wiosny
21 III 2019 K. Mirkiewicz
Tydzień Ziemi IV 2019 E. Łęcka
Święto Rodziny- piknik
w ogrodzie 14 V 2019 E. Szałkowska, J. Biaduń, Dyrektor, Rada Rodziców
Dni Pruszkowa, Festiwal Przedszkolaków V/VI 2019 M. Kądziela-Woźniak,
E. Szałkowska, Dyrektor
Teatrzyk Rodzice Dzieciom 30, 31 VI 2019 E. Łęcka, S. Fic
Pożegnanie Starszaków VI 2019 Nauczycielki gr III I IV

Aktualności, dla rodziców