Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo – dydaktyczne.

PLAN  PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

W GRUPIE III NA MIESIĄC 30.09-11.10.2019R

 

                                                                                                                                                                       Nauczycielki:

                                                                                                                                                                          Edyta Szałkowska

Krystyna Mirkiewicz

 Temat kompleksowy:

-„Jesień w ogrodzie i na działce”

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 

-Kształcenie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć z wycieczek

w formie  słownej i  plastycznej;

-Utrwalenie nazw  i wyglądu warzyw, oraz owoców krajowych i zagranicznych;

-Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach i charakterystycznych liściach;

-Wyjaśnienie znaczenia słowa  – sad;

-Nazywanie przetworów z owoców i warzyw np. dżemy, soki, kiszonki, kompoty itp.

-Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą  wzroku,

dotyku, smaku, zapachu;

-Kształcenie umiejętności logicznego myślenia i  swobodnego  wypowiadania się na podany temat;

-Wdrażenie dzieci do bezpiecznego posługiwania się nożem i zapoznanie ze sposobem wykonania sałatki owocowej;

-Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej poprzez wykonywanie różnorodnych 

 prac plastycznych np. lepienie, malowanie farbami, rysowanie;

– Doskonalenie sprawności fizycznej i  umiejętności  poruszania się  bez potrącania innych;

 -Umuzykalnianie dzieci- rytmiczne poruszanie się przy piosence;

-Wdrażanie do kulturalnego  zachowania się w sali i podczas spożywania posiłków

-Wyrabianie nawyku  systematycznego mycia  rąk  i  owoców przed jedzeniem;

-Działania wynikające z potrzeb, zainteresowań  i  indywidualnych możliwości dzieci;

Dziecięca matematyka  wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

-Zapoznanie z pojęciami: duży- większy- największy;

mały- mniejszy- najmniejszy;

-Przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie indywidualnych  możliwości;

gr 3