Dyżur wakacyjny 2020 rok

Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w 2020 r.

 • W miesiącach wakacyjnych 2020 r. w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur wakacyjny w czterech turnusach.
 • Do dyżuru wakacyjnego w roku 2020 zostały wytypowane następujące przedszkola:
Turnus I
( 1-17 lipca 2020)
Turnus II
( 20-31 lipca 2020)
Turnus III
( 3-14 sierpnia 2020)
Turnus IV
( 17-28 sierpnia 2020)
PM Nr 3 ul. Chopina 1
PM Nr 7 ul. Słowackiego 1
PM Nr 2 ul. Partyzantów 2/4
PM Nr 6 ul. Hubala 1
PM Nr 13 ul. Antka 7
PM Nr 15 ul. Dębowa 8
PM Nr 4 ul. Prusa 27
PM Nr 5 ul. Narutowicza 20
PM Nr 11 ul. Hubala 2
 • „Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny” będą wydawane i przyjmowane w sekretariatach macierzystych przedszkoli w terminie od 3 lutego 2020 r. do 14 lutego 2020 r.

  Rodzice zgłaszają dziecko na konkretny turnus.

  Rodzic ma możliwość zapisania dziecka na więcej niż jeden turnus wakacyjny.

   

 • We „Wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny” rodzice/prawni opiekunowie wpisują numer dyżurującego przedszkola jako propozycję.
 • Dla dzieci zgłoszonych będzie wskazane dyżurujące przedszkole, a pisemna informacja zostanie podana do wiadomości zainteresowanym w terminie do 2 marca 2020 r.
 • Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00
 • Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:

  – złożenia wypełnionego „Wniosku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny”, od 3 lutego 2020 r. do 14 lutego 2019r. w sekretariacie macierzystego przedszkola,

  – uiszczenia opłaty za świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00) w terminie od 5 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. – w sekretariacie dyżurującego przedszkola (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6-letnich),

  – uiszczenia opłaty za żywienie dziecka w terminie od 5 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. ( 11,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu) – w sekretariacie dyżurującego przedszkola,

  Rodzice otrzymają w macierzystych przedszkolach informację dotyczącą przedszkola, do którego zostało skierowane dziecko wraz z informacją dotyczącą wysokości opłat i terminów ich przyjmowania w dyżurującym przedszkolu.

  Nie wniesienie w/w opłat w wyznaczonych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru.

  Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2020 r

  Harmonogram zapisów za dyżury

  Regulamin dyżuru wakacyjnego

  Zarządzenie w sprawie dyżurów wakacyjnych

dla rodziców, Dyżur wakacyjny 2020, Ogłoszenia