Wyniki Rekrutacji – 15.05.2020r

                           WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 3 są dostępne po zalogowaniu na stronie formico.pl 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj. od 15 maja 2020r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem, o którym mowa w punkcie pierwszym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Aktualności, OGŁOSZENIA