Proponowane zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w grupie II

Szanowni Państwo,

Przesyłam materiały do nauki języka angielskiego, w załączeniu.

W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji. 

Adam Cegielski

Scenariusz zajęć z języka angielskiego w przedszkolu.
Czas lekcji: 25-30 min
Temat: On the move – W ruchu
Autor: Adam Cegielski
Pomoce dydaktyczne: kolorowe kredki, karta pracy, flashcards
Cel: nauka angielskiego słownictwa – aktywności
Słownictwo: sit down – usiądź, stand up – wstań, run – biegnij, jump – skacz, stop – stop, clap
your hands – klaszcz, turn around – obróć się
Wprowadzenie: Dziecko siada przy stole. Rodzic wita się z nim słowami:
Hello! Good morning, a dziecko, odpowiada: Hello! Good morning.
Rodzic pyta dziecko: How are you today? (Jak się czujesz dzisiaj?), a dziecko odpowiada: I’m
fine, thank you. (Czuje się dobrze, dziękuję.)
Piosenki: Na początku lekcji dziecko śpiewa piosenki na powitanie:
Hello! | Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=SAm7qm7t1vs
Następnie rodzic stojąc przed uczniem, kolejno prezentuje karty wymawiając nazw widniejących
na nich aktywności w języku angielskim, a następnie prosi dziecko o kilkakrotne ich
powtórzenie. W przypadku dzieci, które potrafią czytać można zapisać nazwę na kartce.
Rodzic pokazuje kartę i wypowiada prezentowane na niej polecenie:
Rodzic: Jump! (Skacz!)
Dziecko: Jump!
Po przedstawieniu zakładanego na tę lekcję materiału, przechodzimy do jego utrwalenia za
pomocą poniżej prezentowanych zabaw.
Zabawa 1 – Zrób to!
Wiek uczestników: bez ograniczeń
Cele: nauka słownictwa dotyczącego wspomnianych na zajęciach aktywności.
Materiały: flashcards
Rodzic staje przed dzieckiem, kolejno pokazuje poszczególne karty i wydaje polecenie w języku angielskim.
Dziecko ma zrobić to, co widnieje na karcie. Rodzic pokazuje przykładowo kartę ze skaczącą
osobą i wypowiada polecenie:
Rodzic: Stand up! (Wstań!)
Dziecko wstaje. Rodzic przechodzi do następnej karty i wypowiada kolejne polecenie. Za
każdym razem należy pamiętać o tym, żeby pochwalić dziecko.
Rodzic: Well done./ Good!/ Very good!/ Nice!/ Great!
(Dobra robota./ Dobrze!/ Bardzo dobrze!/ Ładnie!/ Świetnie!
Zabawa 2 – Zmiana ról
Wiek uczestników: bez ograniczeń
Cele: nauka słownictwa dotyczącego wspomnianych na zajęciach aktywności.
Materiały: –
Podczas tej zabawy następuje nieoczekiwana zmiana ról. Tym razem to dziecko wydaje
polecenie rodzicowi / nauczycielowi, a on je wykonuje.
Dziecko: Turn around! (obróć się!)
Rodzic obraca się.
Dziecko: Sit down! (usiądź!)
Rodzic siada, itd. Można do tej zabawy wprowadzić również pewną modyfikację, zwłaszcza w
przypadku małych dzieci, które jeszcze nie zapamiętały słownictwa dotyczącego aktywności. W tym przypadku dajemy im “flashcards”, dzięki którym będą wydawać rodzicowi / nauczycielowi
polecenia. Rodzic wykonując polecenia nazywa je w języku angielskim, dzięki czemu dziecko
szybciej je zapamięta.
Zadaniem dziecka jest powtórzenie angielskiej nazwy wykonanej przez nauczyciela aktywności.
Przykład: dziecko pokazuje kartę z biegnącą osobą, rodzic biega (może być w miejscu) i mówi:
Rodzic: Run! (Biegnij!)
Dziecko: Run!
Dziecko zmienia kartę, dając tym samym, rodzicowi nowe zadanie do wykonania.
Zabawa 3 – Co teraz robię, czyli kalambury ruchowe
Wiek uczestników: bez ograniczeń
Cele: nauka słownictwa dotyczącego wspomnianych na zajęciach aktywności.
Materiały: –
Dziecko może zdecydować, którą aktywność chce pokazać rodzicowi. Następnie staje na
środku pokoju i przedstawia wybraną przez siebie czynność. Zadaniem rodzica jest
odgadnięcie, jaka to czynność i podanie jej angielskiej nazwy.
Filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
https://www.youtube.com/watch?v=hft6uJQIF4g
https://www.youtube.com/watch?v=t9WAGkQUUL0
Piosenka na zakończenie lekcji:
https://www.youtube.com/watch?v=DuwTW6DzObs
Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs
Zakończenie: Rodzic zwraca się do dziecka słowami: O.K. Thank you very much, that’s all
for today. (Dziękuję bardzo, to wszystko na dzisiaj.)
Następnie żegna się, mówiąc: Goodbye! See You soon. Have a nice day!
(Do zobaczenia wkrótce!)
Dziecko odpowiada: Goodbye! Thank You.

 

Proponowane zajęcia i zabawy z języka angielskiego dla dzieci z grupy II

Szanowni Państwo,

Przesyłam materiały do nauki języka angielskiego, w załączeniu.

W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji. 

Adam Cegielski

 

Scenariusz zajęć z języka angielskiego w przedszkolu.
Czas lekcji: 25-30 min
Temat: ZABAWKI – TOYS.
Autor: Adam Cegielski
Pomoce dydaktyczne: kolorowe kredki pudełko na zabawki, karta pracy – kolorowanka.
Cel: Nauka angielskich nazw zabawek.
Słownictwo: BALL, DOLL, TEDDY BEAR, BUILDING BLOCKS, CAR, BOOK, JIGSAW
PUZZLE
Wprowadzenie: Dziecko siada przy stole. Rodzic wita się z nim słowami:
Hello! Good morning, a dziecko, odpowiada: Hello! Good morning.
Rodzic pyta dziecko: How are you today? (Jak się czujesz dzisiaj?), a dziecko odpowiada: I’m
fine, thank you. (Czuje się dobrze, dziękuję.)
Piosenki: Na początku lekcji dziecko śpiewa piosenki na powitanie:
Hello! | Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=HGgsklW-mtg&list=PLtRN9GLCNGQ5JGLjvdO-FgFHZTM0
Następnie rodzic pokazuje kartę przedstawiającą zabawkę:
Rodzic: This is a doll. (To jest lalka.)
Uczeń: Doll. (Lalka.)
Dziecko powtarza słowo kilka razy same bądź z rodzicem.
W powyższy sposób prezentujemy wszystkie założone w ćwiczeniu zabawki.
Po prezentacji przechodzimy do proponowanej poniżej zabawie.
Zabawa 1 – Pudełko pełne niespodzianek
Rodzic wkłada do pudełka po kilka sztuk wymienionych zabawek. Zamyka pudło i pokazuje je
dziecku, objaśniając, że znajdują się tam wymienione na początku lekcji zabawki. Zadaniem
rodzica jest zawiązać dziecku oczy i otworzyć pudełko tak aby uczeń mógł wyjąć jakąś
zabawkę. Gdy dziecko trzyma ją już w rękach, na wyczucie próbuje odgadnąć, co to jest.
Swoje typy podaje w języku angielskim.
Rodzic: What’s that?/ What do you have in your hands? (Co to jest?/ Co trzymasz w
dłoniach?)
Dziecko: A doll. / I think it is a doll. (Lalka./ Myślę że to lalka.)
Rodzic: Ok, let’s see. Yes! It is a doll! Congratulations! (Dobrze, zobaczymy. Tak! To lalka!
Gratulacje!)
Po podaniu właściwej nazwy rodzic zdejmuje chustę z oczu dziecka, pozwalając mu zobaczyć
zabawkę.
Zabawa 2 – Sklep z zabawkami
(zabawki prezentowane na zdjęciach, sztuczne banknoty – opcjonalnie)
Rodzic układa zabawki w jednym miejscu, najlepiej na półce, tak, jakby były na sklepowej półce.
Zadaniem dziecka będzie poprosić o podanie interesującej zabawki. Ekspedientem może być
rodzic (lub inne dziecko). Uczeń “wchodzi” do sklepu i zamawia z ekspedientem:
R: How can I help you? ( W czym mogę pomóc?)
D: Doll./ A doll, please./ I want a doll, plase. / I want to buy a doll. (Lalkę./ Lalkę proszę./ Chcę
kupić lalkę.)
R: Here you are. (Proszę.)
D: Thank You. (Dziękuję.)
W miarę możliwości możemy rozbudować zabawę i dodać możliwość kupienia zabawek np:
R: How can I help You?
D: I want to buy a doll. (Chcę kupić lalkę.)
R: Here you are.
D: How much is it? ( Ile kosztuje?)
R: 20 zlotys. ( 20 złotych.)
Dziecko płaci za lalkę i mówi:
D: Here You are. (Proszę bardzo.)
R:Thank You.
D: Goodbye!
R: Bye, bye!
Następnie na kartce zaznaczamy kreskami ilość liter i podajemy jego definicję.
Oczywiście zabawa w kalambury jest trudna, ale gdy poświęcimy trochę czasu dziecko szybko
zapamięta nazwy owoców oraz pozna ich pisownię.
Filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=REz77c25XFA
https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E
https://www.youtube.com/watch?v=MLhvg7eyJa0
Piosenka na zakończenie lekcji:
https://www.youtube.com/watch?v=DuwTW6DzObs
Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs
Zakończenie: Rodzic zwraca się do dziecka słowami: O.K. Thank you very much, that’s all
for today. (Dziękuję bardzo, to wszystko na dzisiaj.) Następnie żegna się, mówiąc: Goodbye!
See You soon. Have a nice day! (Do zobaczenia wkrótce!)
Dziecko odpowiada: Goodbye! Thank You.

 

Propozycje zajęć i zabaw dla dzieci w grupie II od 06-09.04.2021r

Propozycje zajęć i zabaw w grupie II od 06.04.2021-09.04.2021

Prosimy o wykorzystanie w podanych materiałach treści dotyczących tematu: Wielkanocne tradycje

Wtorek

Słuchanie opowiadania A. Galicy ,,Bajeczka wielkanocna”

Wiosenne Słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, az zaspane wierzbowe Kotki  zaczęły wychylać się z pączków.

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:

-Tak to już jest, że musicie być pierwsze, bo za parę dni  Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle roboty.

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotek. Słońce powędrowało dalej.

Postukało złotym palcem w skorupkę jaja i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się malutki Kurczaczek.

Słońce suszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną kokardką

-Najwyższy czas -powiedziało.- To dopiero byłby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na Wielkanoc.ońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, az zaspane wierzbowe Kotki  zaczęły wychylać się z pączków.

Teraz Słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało promykami świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę.

-Co się stało, co się stało? -Zajączek przecierał  łapką oczy.

-Już czas, Wielkanoc- odpowiedziało Słońce- a co to by były za święta bez wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś.

Kogo? Kogo?- dopytywał się Zajączek kicając po łące.

Kogo? Kogo? Popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.

Kogo? Kogo? Szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki

To już święta-szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich promykami, nucąc taką piosenkę:

W wielkanocny poranek

 dzwoni dzwonkiem Baranek

a Kurczątko z Zajączkiem

podskakuje na łące

Wielkanocne Kotki,

robiąc miny słodkie,

już wyjrzały z pączka,

siedzą na gałązkach,

kiedy  będzie Wielkanoc,                                                                                                                                    wierzby pytają

Rozmowa na temat opowiadania i odpowiedzi dzieci na pytania.

-Dlaczego słonko obudziło wierzbowe kotki?

-Jakie zwierzątka potem obudziło?

-Dlaczego słonko obudziło zajączka i baranka?

 Kolorowanie obrazka  dowolnie wybranego ( baranek, kurczątko,zajączek lub bazie) staranne wykonanie pracy.

Środa

Praca plastyczna – karta pracy nr15. Pokoloruj według własnego pomysłu koszyczek, baranka, bazie. Dorysuj do koszyczka pisankę i ją ozdób.

Podziel na sylaby słowa kojarzące się z Wielkanocą.

Pi-san-ki, ba -ra- nek, za-ją-czek, ko- szy-czek, ba- zie.

Czwartek

,,Śmigus”M. Konopnicka. Słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści

Panieneczka mała

Rano dzisiaj wstała

Śmigus! Śmigus!

Dyngus! Dyngus!

Bo się wody bała.

 

Panieneczka mała                                                                                                                                  W kątek się schowała!

Śmigus! Śmigus!

Dyngus! Dyngus!

Bo się wody bała.

 

Panieneczka mała

Sukienkę zmaczała:

Śmigus! Śmigus!

Dyngus! Dyngus!

Choć się wody bała.

 

-O jakiej tradycji była mowa w wierszu?

-Kto wstał rano?

-Czego się bała Panieneczka?

-Gdzie się schowała?

-Co zmoczyła Panieneczka?

Pokoloruj obrazek. (Planeta dzieci strona 23)

Wytnij obrazek wzdłuż linii zaznaczonych na odwrocie, a następnie ułóż go i przyklej na kartce.

Piątek

Ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, ćwiczenie w liczeniu.(Planeta dzieci strona 24)

Poprowadź dziewczynkę przez labirynt do domu, aby po drodze zebrała do koszyka wszystkie pisanki.                                                                                                                                                                     Policz pisanki, narysuj w ramce tyle kresek, ile pisanek zebrała dziewczynka.

 

 

REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLI – informacje uzupełniające.

REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLI – informacje uzupełniające.

1 kwietnia 2021 r. zostały podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki naboru można również sprawdzić logując się na konto dziecka. Rodzice, którzy podali podczas rejestracji wniosku dziecka adres mailowy, otrzymają informacje o wynikach naboru na skrzynkę mailową. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022, są zobowiązani
do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie od 01.04.2021r.
do 09.04.2021r.
 

12 kwietnia 2021 r.zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkoli miejskich w Pruszkowie.

Od 01.06.2021 r. do 11.06.2021 r. rodzice dzieci nieprzyjętych będą mogli złożyć wniosek
o przyjęcie dziecka do przedszkola w ramach rekrutacji uzupełniającej, w której będą
do wyboru wszystkie placówki niepubliczne, od których miasto pozyska miejsca w wyniku konkursu. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się z wykorzystaniem platformy FORMICO.

Proponowane zajęcia i zabawy dla dzieci w grupie II od 29.03 do 02.04.2021r

Propozycje zajęć i zabaw w grupie II od 29.03.2021-02.04.2021

Prosimy o wykorzystanie w podanych materiałach treści dotyczących tematu:                  „Wielkanocne tradycje”

Poniedziałek

Słuchanie wiersza H. Metry ,,Wielkanoc”

Wstało dzisiaj słonko

z twarzą uśmiechniętą,

Wielkanoc, Wielkanoc,

przyszło wielkie święto.

Fiołki zakwitają,

słychać świergot ptaków,

na świątecznym stole

wiele dziś przysmaków:

Jest też śmigus- dyngus

– znana oblewanka,

wszystkim jest wesoło

od samego ranka.

 

Rozmowa na temat wiersza.

– o  jakim święcie jest mowa w wierszu?

-dlaczego wszyscy się cieszyli?

-jakie przysmaki mogły znaleźć się na świątecznym stole?

-co to jest śmigus- dyngus?

 

Nakrywamy do świątecznego stołu (Planeta dzieci s.21)

-nakryj do świątecznego stołu- wykorzystaj nalepki

-co znalazło się na świątecznym stole?

-jakie znasz tradycje związane z Wielkanocą?

Wtorek

,,Wzorek na pisance”- nauka piosenki słowa i muzyka M. Z. Tomaszewska (internet)

A ja/ jaj, a ja/ jaj/

dziś kupiłam dziesięć jaj.//

Barwnikami pomaluję/

wszystkie kurze jaja.//

A jaj/ jaj,/ a ja/ jaj

dziś kupiłam dziesięć jaj.//

Potem/ wzorki /nary/suję/

na moich pisankach.//

Pisa/nki/ we wzor/ki/

pięknie wyglądają.//

Pisa//nki we wzor/ki stół

nasz ozdabiają.//(x2)

Rozmowa na temat treści piosenki, wyklaskiwanie rytmu. Oglądanie ilustracji przedstawiających pisanki.

Środa

,,Jajko” rozwiązanie zagadki wg M. Szeląg

Na wsi je znajdziesz w każdym kurniku,

a na Wielkanoc w świątecznym stroiku.

Dobre na twardo, na miękko, smażone,

pisanką się staje, gdy jest ozdobione

Słuchanie utworu J. Brzechwy ,,Jajko” i rozmowa nt zachowania i przygód jajka.

Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury.

Kura wyłazi ze skóry,

Prosi, błaga, namawia:,, Bądź głupsze!”

Lecz co można poradzić, kiedy ktoś się uprze?

Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze,

A ono powiada, że jest kacze.

Kura prosi serdecznie i szczerze:

,,Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże”.

A ono właśnie się trzęsie

I mówi, że jest gęsie.

Kura do niego zwraca się z nauką,

Że jajka łatwo się tłuką,

A ono powiada, że to bajka,

Bo w wapnie trzyma się jajka.

Kura czule namawia: ,,Chodź, to cię wysiedzę”.

A ono ucieka za miedzę,

Kładzie się na grządkę pustą

I oświadcza, że będzie kapustą.

Kura powiada: ,,Nie chodź na ulicę,

Bo zrobią z ciebie jajecznicę”.

A jajko na to najbezczelniej:

,,Na ulicy nie ma patelni”.

Kura mówi:

,,Ostrożnie! To gorąca woda!”

A jajko na to:

,,Zimna woda! Szkoda!”

Wskoczyło do ukropu

 z miną bardzo hardą

I ugotowało się na twardo.

,,Co znajduje się pod skorupką?”-zabawa badawcza. Obserwowanie świeżego jajka kurzego i jajka ugotowanego na twardo.

Czwartek

 Słuchanie wiersza ,,Śniadanie zajączka” A. Galicy. Odpowiedzi dzieci na pytania

Królik chrupie marchew, myszka zjada serek.

Kotek pije mleko, kości je Azorek.                      

Teraz spytam, czy ktoś wie, co baranek je?                                                                                              Baś, baś baranku, chodź na śniadanko                                                                                                     Mam tu dla ciebie trawę i sianko.                                                                                                                Baś, baś baranku, pachnące sianko                                                                                                              Nie mów meee, nie mów beee                                                                                                                     Tylko jedz.                                                                                                                               .

Rozmowa na temat utworu. Odpowiedzi na pytania

Co je królik​, myszka, kotek, piesek, baranek?

Ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach: miau, hau, mee, bee.

Praca plastyczna(Planeta dzieci s.13)

-wypchnij wszystkie elementy, a następnie sklej je tak, aby powstał baranek.

-jeśli chcesz, wyklej tułów baranka włóczką lub watą

-gotowego baranka włóż do pojemniczka z owsem.

 

Piątek

 Wielkanocne zagadki- rozwiązywanie zagadek słownych M. Szeląg

Baranek

Położyły obok rzeżuchy

w wielkanocnym koszyku maluchy.

Dołożyły pięć pisanek:

,,Niech się cieszy, nasz…..!”

Koszyczek wielkanocnym

W nim baranek i pisanki,

wielkanocne niespodzianki.

W nim też kurczak się ukrywa,

jak ten koszyk się nazywa?

Baba wielkanocna

Słodkim lukrem jest polana,

na Wielkanoc jest podana.

Pisanki

Na Wielkanoc jajka zdobię,

różne szlaczki na nich robię.

Dodam także naklejanki

i tak z jajek są…..

Ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia twórcze -Planeta dzieci strona 22.

Narysuj baranka po śladzie- zacznij od strzałek.

Pod barankiem przyklej trawę z zielonej włóczki lub bibuły.

Narysuj pisanki po śladzie.

Ozdób jajka tak, aby każde było inne.

„Sztuka jest wieczną wiosną” – konkurs plastyczny dla dzieci z rodzicami

Szanowni Państwo

w imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury „Kamyk”  zapraszamy dzieci z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Sztuka jest wieczną wiosną”.

Bacznie obserwujesz zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z przyjściem wiosny? Świat sztuki nie jest Ci obcy? Lubisz rysować lub malować?

Jeśli tak, to właśnie dla Ciebie organizujemy konkurs plastyczny „Sztuka jest wieczną wiosną”.

Konkurs skierowany jest do dzieci oraz młodzieży z Pruszkowa i zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

  • 4 – 6 l.
  • 7 – 9 l.
  • 10 – 13 l.

Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo – techniki płaskie, bez użycia materiałów sypkich.

Format prac: A4 lub A3 (prace bez opraw)

Termin przekazywania prac: osobiście w siedzibie MOK ul. Bohaterów Warszawy 4, wyłącznie w dniach 12 – 14 maja 2021 roku w godz. 8:00 – 16:00.

Szczegóły na stronie: www.mok-kamyk.pl/2021/03/kp/

Z wyrazami szacunku

Anna Gawrysiak

Instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury im .A. Kamińskiego „Kamyka”