Dyżur wakacyjny – informacja dla rodziców

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Pruszkowie  w  terminie  01-17.07.2020r

Szanowni Rodzice!

Godziny otwarcia przedszkola

07.00 – 17.00

Dzieci  przyprowadzamy  do godziny 8.30.

Odbieramy w godzinach od 15.00-17.00.

W pozostałych godzinach przedszkole  jest zamknięte.

W przedszkolu będą   realizowane  czynności opiekuńczo- wychowawcze.

Do przedszkola nie  wprowadza się: wózków, hulajnóg, rowerów itp.

Wszelkie informacje będą udzielane telefonicznie – 227586832

 I e-mailowo- pm3@miasto.pruszkow.pl

Rodzic jest zobowiązany:

– codziennie rano zmierzyć dziecku  w domu temperaturę;

-codziennie rano przynosić kapcie i ubrania na przebranie w reklamówkach i popołudniu je ze sobą zabrać;

Zalecane aby do przedszkola i z przedszkola dziecko przyprowadzał...

Aktualności, dla rodziców Czytaj dalej

Dyżur wakacyjny – informacja dla rodziców

                                                                          Drodzy Rodzice!

  Informujemy, że organizacja dyżurów wakacyjnych zostaje podtrzymana w terminie i placówkach wcześniej wskazanych.

            Według wskazań Ministra Edukacji Narodowej głównym zadaniem przedszkoli będzie zapewnienie opieki nad dziećmi rodziców aktualnie pracujących. Na ten czas w naszych placówkach wprowadzone zostaną zasady organizacji pracy oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r dotyczące profilaktyki zarażeń COVID-19, do których wszyscy powinniśmy się dostosować.

Zmiany w zakresie organizacji pracy placówek będą wprowadzane zgodnie z wytycznymi rządu związanymi z działaniam...

Aktualności, dla rodziców Czytaj dalej

Wyniki Rekrutacji – 15.05.2020r

                           WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 3 są dostępne po zalogowaniu na stronie formico.pl 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj. od 15 maja 2020r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem, o którym mowa w punkcie pierwszym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

D...

Aktualności, OGŁOSZENIA Czytaj dalej

Informacje dla rodziców – 13.05.2020r

                                                                           Szanowni Rodzice!

Od 25 maja 2020r. przedszkole będzie funkcjonowało w zupełnie nowej formie organizacyjnej w związku z pandemią COVID – 19. Poniżej kilka istotnych informacji oraz procedury bezpieczeństwa.

Procedury bezpieczeństwa COVID 19

Informacje na czas sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolu w okresie pandemii COVID – 19:

  • dla dzieci prowadzone będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (brak zajęć dydaktycznych),
  • zajęcia dydaktyczne nadal będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola,
  • zostaną utworzone małe grupy przedszkolne – do 12 dzieci,
  • dzieci, pod nadzorem nauczycieli, będą mogły korzystać z wybranych zabawek w sali i istniejącego na...
Aktualności, dla rodziców Czytaj dalej

WYTYCZNE DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

                            WYTYCZNE DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

               I. Zasady przyjmowania dzieci do grup wiekowych w okresie pandemii Covid – 19

  1. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracujących pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych  realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
  2. W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria: dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku do 18 r...
Aktualności, dla rodziców Czytaj dalej