UWAGA – INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – WAŻNE!!!

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych,

prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków

w roku szkolnym  2020/2021.

 

  1. W roku szkolnym 2020/2021 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie, urodzone w roku 2014. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2020 kończy 6 lat.
  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w terminie od 16.03.2020 r. do 30.03.2020 r.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej każdej szkoły lub w linku poniżej.

  1. Gmina Miasto Pruszków jest organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Topolowej 10,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 przy...
Aktualności, dla rodziców, gr 4 Czytaj dalej

Apel Policji Mazowieckiej.

Mazowiecka Policja Apeluje!

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące s...

Aktualności, dla rodziców Czytaj dalej

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEJ POLICJI

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!  

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje  o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.   

Drodzy uczniowie!  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadz...

Aktualności Czytaj dalej

Rekrutacja – nowe informacje dla rodziców

W związku ze zbliżającą się rekrutacją informujemy, że zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia I7 marca 2020 r.  rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków:

  1. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: dokumenty w zamkniętej kopercie wkładamy do przygotowanego pudełka, ograniczony będzie kontakt z pracownikami, niezbędne jest zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

  1.  Wysłanie wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki dostępny na stronie internetowej.

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą p...

Aktualności Czytaj dalej