21 marca powitanie wiosny.

21 marca dzieci i wszyscy pracownicy przedszkola powitali wiosnę i pożegnali zimę. Było dużo zabawy: tańce, śpiewanie piosenek o wiośnie, zagadki. W tym dniu wszyscy ubraliśmy się na zielono 😜

Konkurs wokalno – taneczny.

 Chętne dzieci z gr. IV wzięły udział w konkursie wokalno – tanecznym organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Pruszkowie.  Wspólnie napisaliśmy piosenkę promującą zdrowy styl życia , dziewczynki zaśpiewały i zatańczyły , było dużo pracy , ale warto . Czekamy na werdykt. 🙂

Warsztaty wielkanocne.

Dzieci z gr IV dekorowały jajka na „Kiermasz Wielkanocny” było bardzo miło, dzieci były zaangażowane i chętnie współpracowały z Rodzicami.

 T

Dyżur wakacyjny -kwalifikacja.

SZANOWNI RODZICE!

Poniżej informacja na temat zakwalifikowania dzieci na dyżur wakacyjny
i terminów opłat.

W związku ze zgłoszeniem się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w dyżurujących przedszkolach wszystkie przedszkola będą pracowały w cyklu miesięcznym. Bez zmian pozostaje podział turnusów (I, II, III, IV) i terminy opłat.

 

I turnus (03.07-14.07.2023)– Przedszkole Miejskie nr 3- wszystkie dzieci z naszego przedszkola zostały zakwalifikowane.

II turnus (17.07-28.07.2023) -– wszystkie zgłoszone dzieci zostały zakwalifikowane do Przedszkola Miejskiego nr 3.

Nasze przedszkole będzie pracowało w I i II turnusie.

Na pozostałe wolne miejsca w I i II turnusie zostały zakwalifikowane dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 13.

 

III turnus (31.07-11.08.2023) – wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do

Przedszkola Miejskiego nr 15, ul. Dębowa 8.

Opłata za pobyt i wyżywienie – informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany we wniosku, płatność przelewem na wskazane konto w terminie: 1 – 10 marca 2023r.

 

IV turnus (14.08-28.08.2023) wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do
Przedszkola Miejskiego nr 13, ul. Antka 7.

Opłata za pobyt i wyżywienie – informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany we wniosku, płatność przelewem na wskazane konto w terminie: 1 – 10 marca 2023r.

 

 

 

  • Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00
  • Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do uiszczenia opłaty za:

– świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną   godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00) (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci  6-letnich),

– żywienie dziecka ( 14,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu),

 

Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne
z rezygnacją z dyżuru.

 

Rekrutacja 2023/2024 r.

Szanowni Państwo,

W terminie od 10 lutego do 20 lutego 2023r. można składać w przedszkolu Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, która jest do pobrania poniżej w załączniku lub na 4Parents.  Deklarację składają rodzice dzieci 3-5-letnich uczęszczających do naszego przedszkola do wystawionego w szatni pudełka. Brak złożenia deklaracji oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

W załączeniu również zarządzenie Prezydenta Miasta Pruszkowa, Uchwała Rady Miasta Pruszkowa oraz informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024. 

Link do rekrutacji:

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Z poważaniem

Iwona Długosz-Szewczyk

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2023 Rekrutacja do pruszkowskich PM w roku szkolnym 2023 2024 — kopia Uchwała Nr LXXI.648.2023 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zarzadzenie zmieniające w sprawie harmonogramu rekrutacji 2023.2024 (1)

Rekrutacja do pruszkowskich PM w roku szkolnym 2023 2024 — kopia

Bal karnawałowy 2023r.

W dniu 18.01.2023r odbył się :”Bal karnawałowy” z udziałem teatru:”Malinowska”. Dla naszych przedszkolaków bal karnawałowy, to dzień wyjątkowy, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Oto efekty.