Zamierzenia opiekuńczo-0wychowawczo-dydaktyczne w grupie II od 07.06 -18.06.2021r

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ  W GRUPIE II NA MIESIĄC   06. – 18.06.2021r

Nauczycielki:                                                                                                                                               Monika Kądziela-Woźniak                                                                                                                   Ewa Łęcka

Temat kompleksowy:                                                                                                                              „ Zwierzęta domowe i egzotyczne”                                                                                                                                                                                                                                                            ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

-Zapoznanie z różnymi rasami kotów i psów, gatunkami ryb, ptaków oraz  ich

charakterystycznymi cechami – wyglądem zwierząt, sposobem odżywiania, oraz miejsca

zamieszkania;

-Zapoznanie z rolą psa w życiu człowieka – pies ratownik, przewodnik, policyjny itp;

-Poznanie zwierząt egzotycznych, ich cech charakterystycznych i środowiska w którym żyją;

-Zapoznanie z pracą weterynarza;

-Wdrażanie  do słuchania  dłuższych  opowiadań;

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem na określony temat;

 -Wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości podczas pełnienia wyznaczonych dyżurów;

-Wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji:  słownej,   ruchowej, plastycznej i muzycznej,  tworzenie własnych kompozycji i prac plastycznych;

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania  zwrotów:  proszę, przepraszam, dziękuję;

-Zachęcanie dzieci do  codziennego pobytu na świeżym powietrzu i zwrócenie uwagi na

bezpieczne korzystanie ze sprzętu w ogrodzie (huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie itp.);                       -Zapewnienie dzieciom możliwości prowadzenia obserwacji przyrodniczych;

-Wyrabianie umiejętności społecznych: przestrzeganie ustalonych zasad; zgodna zabawa, niezabieranie sobie wzajemnie zabawek, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie i osób dorosłych;

-Działania wynikające z potrzeb, zainteresowań i indywidualnych możliwości dzieci;         

Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

Kształtowanie pojęć matematycznych określających kierunki w przestrzeni,

– z prawej, z lewej w przód, w tył,  w bok, na wprost;

-Kontynuowanie rytmów,  przeliczanie na konkretach liczebnikami głównymi w zakresie   indywidualnych możliwości dzieci;

Występy dzieci z grupy II z okazji „Święta Rodziców”

Drodzy Rodzice,

Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka i szczęścia  z okazji Waszego święta.

Proszę pobrać link – niespodzianka  🙂 

https://wetransfer.com/downloads/173da3df2b03da7dc2033f9661b087ab20210526051405/77767cc2b9734738cb36b96b84aefe1820210526051427/53aeae

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne w grupie II od 10.05 do 21.05.2021r

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ
W GRUPIE II NA MIESIĄC 10.05. – 21.05.2021r

Nauczycielki:
Monika Kądziela-Woźniak
Ewa Łęcka
Temat kompleksowy:
XIX. „Ja i moja rodzina”

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

-Ukazanie roli i wartości rodziny, oraz znaczenia bycia w rodzinie;
-Poznanie roli poszczególnych członków rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych;
-Budzenie u dzieci przywiązania do domu rodzinnego, rodziców, rodziny;
-Wdrażanie do spełniania określonych, stałych obowiązków w domu;
-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem na określony temat.
-Zachęcanie dzieci do wzięcia udziału w przygotowaniach i występie z inscenizacją z okazji
Dnia Rodziny;
-Wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości podczas pełnienia wyznaczonych dyżurów;
-Wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, plastycznej i muzycznej, tworzenie własnych kompozycji i prac plastycznych (passe-partout).
-Uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki poważnej – W. A. Mozarta;
-Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, przepraszam, dziękuję.
-Zachęcanie dzieci do codziennego pobytu na świeżym powietrzu i zwrócenie uwagi na
bezpieczne korzystanie ze sprzętu w ogrodzie (huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie itp.); -Prowadzenie obserwacji środowiska społeczno-przyrodniczego i pogody w ogrodzie;
-Wyrabianie umiejętności społecznych: przestrzeganie ustalonych zasad; zgodna zabawa, niezabieranie sobie wzajemnie zabawek, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie i osób dorosłych.
-Działania wynikające z potrzeb, zainteresowań i indywidualnych możliwości dzieci;

Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
– Przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie indywidualnych możliwości na konkretach.
-Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.

 

Proponowane zajęcia z gimnastyki korekcyjnej od 30.03 do 08.04.2021 r.

https://drive.google.com/file/d/17MwHAJm9ASxWxbC3a4T1I9ClBUIQsCqB/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17dE-RhDKGmPzpFNRQacAtVBxJqli-seD/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17OVSuwc9pqCDKBQ1cMrUxX2RiWijmQxO/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17TrNtu8lTN1x9rz1iRBBEyJT2hJXS0fU/view?usp=drivesdk

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

PLAN  PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

W GRUPIE  II  NA MIESIĄC   12.04. – 23.04.2021r

  Nauczycielki:

 Monika Kądziela-Woźniak

 Ewa Łęcka

 Temat  kompleksowy:

XVII. „Z kulturą za pan brat – jestem kulturalny”

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

-Poznanie wartości wiary we własne siły – rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwalnych w rożnych sytuacjach, wdrażanie do szanowania emocji innych.

-Zapoznanie z pojęciami- legenda, film animowany, kino, teatr, poznanie cech baletu i opery.

-Doskonalenie umiejętności  budowania komunikatywnej wypowiedzi.

-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania muzyki poważnej, muzyki w wykonaniu  Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca – Mazowsze,  rozwijanie słuchu muzycznego.

-Zapoznanie ze znaczeniem słowa –„Przyroda”. Poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne.

-Promowanie postaw ekologicznych  poprzez udział w akcji – Światowy Dzień Ziemi -22 kwietnia.

-Kształcenie umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi: proszę, przepraszam, dziękuję.

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem  na określony temat.

-Wykonywanie prac plastycznych związanych z tematem kompleksowym, rozwijanie twórczości u dzieci.

-Podczas pobytu w ogrodzie prowadzenie obserwacji środowiska społeczno-przyrodniczego

i pogody.

-Wyrabianie umiejętności społecznych: przestrzeganie ustalonych zasad; zgodna zabawa, nie zabieranie sobie wzajemnie zabawek, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie i osób dorosłych.

-Działania wynikające z potrzeb, zainteresowań  i  indywidualnych możliwości dzieci;

Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

-Zabawy z kodowaniem, utrwalanie kolorów, przeliczanie kropek na kartonikach wg  indywidualnych możliwości dzieci;

Rytmy – wyklaskiwanie, wytupywanie podanego rytmu;