Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne w grupie II od 15.02- 26.02.2021r

PLAN  PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

W GRUPIE  II  NA MIESIĄC   15.02. – 26.02.2021r

 Nauczycielki:

 Monika Kądziela-Woźniak

 Ewa Łęcka

 Temat  kompleksowy:

XIII. „Siły  przyrody  – cztery żywioły”

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

-Poznanie wartości odpowiedzialność – rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru.

-Zapoznanie z właściwościami wody, oraz z obiegiem wody w przyrodzie,

-Poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka: ziemia, woda, powietrze, ogień – zabawy badawcze, eksperymenty.

-Poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości.   

-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania muzyki poważnej, rozwijanie słuchu muzycznego.

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się całym zdan...

gr 2 Czytaj dalej