Informacja dla rodziców nowo przyjętych dzieci

 

Informacja dla rodziców  nowo przyjętych dzieci

  • Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 630 – 1730
  • Podstawa Programowa w przedszkolu realizowana jest w godzinach 800 -1300.
  • Dzienna stawka żywieniowa od 01.09.2020 r. będzie wynosiła 10,00 zł ( dziesięć złotych ).
  • Rodzice dokonują opłaty z tytułu korzystania ze świadczeń za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym realizowanie Podstawy Programowej.

Opłata obejmuje koszty pobytu dziecka w godzinach porannych tj. od 630 – 800 oraz po godzinie 1300 do 17.30 i naliczana jest w wysokości 1.00 zł za każdą godzinę.

 Opłata godzinowa według czasu pobytu dziecka w przedszkolu ponoszona przez rodzica:

  • 3 godziny x 22 dni x 1zł =   66zł
  • 4 godziny x 22 dni x 1zł =   88zł
  • 5 g...
Aktualności, dla rodziców, Ogłoszenia, OGŁOSZENIA Czytaj dalej

Wyniki Rekrutacji – 15.05.2020r

                           WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 3 są dostępne po zalogowaniu na stronie formico.pl 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj. od 15 maja 2020r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem, o którym mowa w punkcie pierwszym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

D...

Aktualności, OGŁOSZENIA Czytaj dalej

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice !

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone na okres 2 tygodni, tj. od 16 marca do 25  marca 2020r. (dzieci nie przychodzą do przedszkola).

Natomiast w dniach 12 i 13 marca 2020r. w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a tylko opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki.

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 1...
Aktualności, dla rodziców, Ogłoszenia, OGŁOSZENIA Czytaj dalej