Poleć nas znajomemu

     

Dnia  9.11.2016r. (środa) o godz. 16,

serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców i Dzieci z gr. III i IV

na teatrzyk z okazji Święta Niepodległości – 11 Listopada.

                                                   Dyrektor, Grono Pedagogiczne

 

Harmonogram koncertów 

w roku szkolnym 2016/2017

       godz.12.00:

IX

Żegnaj lato! O czym szumi muszelka

Gitara

17 X

Jesień dźwiękami malowana

Akordeon

21 XI

Niezwykłe przygody pewnej kropli

Klarnet

19 XII

Wigilijne światło betlejemskiej gwiazdy

Obój

16 I

Rycerskie opowieści, czyli o tym jak dawniej bywało

Trąbka

20 II

W krainie baśni: tajemnice starego dębu

Kontrabas

20 III

Kwiaciarka Balsaminka

Flet

17 IV

Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz…

Skrzypce

15 V

Radosne wieści z brzozowego gaju

Wiolonczela

19 VI

Plecak pełen muzycznych niespodzianek

Saksofon

 

 

 Harmonogram uroczystości, wycieczek w roku szkolnym 2016/2017 

14 X

Dzień Edukacji Narodowej

19 X

Pasowanie na przedszkolaka

9 XI

Święto Niepodległości

14 XII

Spotkania Wigilijne

15 XII

Spotkanie z Mikołajem

12 I

Bal Karnawałowy

17 I

Dzień Babci i Dziadka gr. I i II

18 I

Dzień Babci i Dziadka gr. III i IV

20 III

Powitanie wiosny

5 IV

Spotkania Wielkanocne

21 IV

Dzień Ziemi

25 IV

Matecznik Otrębusy – Piękna Polska

gr. II, III, IV

24 V

Święto Rodziny

V/VI

Dni Pruszkowa, Festiwal Przedszkolaków

gr. III i IV

1 VI

Teatrzyk Rodzice Dzieciom

21, 22 VI

Pożegnanie starszaków

 

 


Od września b.r. bierzemy udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem!” –

edycja2016/2017,dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych.

Projekt jest objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP

 Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

 

 

   Załącznik Nr 1

                                                                                                                                   Do zarządzenia Nr 8 /2016 

                                                                                                                                   Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3

                                                                                      w Pruszkowie z dnia 30 września 2016r.  

 

  Regulamin ewidencji pobytu dziecka w  Przedszkolu Miejskim Nr 3

  w Pruszkowie

 1. Ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu prowadzona jest w następujący sposób.

  1. Nauczyciel odnotowuje w „dzienniku zajęć” obecność dziecka w danym dniu.

  2. Elektroniczny system ewidencji rejestruje godziny przyprowadzenia i odebrania dziecka z przedszkola

 2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) korzystające z usług Przedszkola.

 3. Elektroniczny system ewidencji rejestruje czas pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego w przedszkolu i identyfikatorów zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka.

 4. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu stanowi zestaw urządzeń z oprogramowaniem, które pozwalają na zapis czasu wejścia i wyjścia osoby wyposażonej w unikatowy klucz identyfikujący.

 5. Przyprowadzając lub odbierając dziecko rodzic (prawny opiekun) rejestruje to zdarzenie przykładając identyfikator do czytnika umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone lub odebrane (urządzenie wykrywa pojawienie się identyfikatora w zasięgu czytnika i sygnalizuje zdarzenie wejścia sygnałem dźwiękowym i świetlnym - zapala się dioda). Wejście i wyjście dziecka rejestruje się tylko jeden raz na dzień.

 6. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pracownicy przedszkola posiadają elektroniczny raport zawierający ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.

 7. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna), wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola (od godz.6.30 do godz.17.00) - z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej.

 8. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka jest zaokrąglana do 1.00 zł.

 9. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków, zadeklarowana we „wniosku o przyjęcie dziecka” do przedszkola lub w „deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

 10. Rodzice są zobowiązani do uiszczenia opłaty za pobyt dziecka i kosztów żywienia do 8 dnia każdego miesiąca.

 11. Do każdego dziecka przypisane są identyfikatory zbliżeniowe, które zakupuje rodzic (prawny opiekun).

 12. Z procedurą zapoznani zostają wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzicie/ opiekunowie prawni.

 13. Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem nr 8 /2016 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Pruszkowie z dnia 30 września 2016r.


 

 

 


 

 


  

alt ⃝⃝⃝

PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE OD GODZ. 6:30 DO GODZ. 17:00

 

GRUPA I „RYBKI”         08:00 – 17:00

GRUPA II „ŻABKI”         06:30 - 16:30

GRUPA III „PSZCZÓŁKI”   08:00 –17:00

GRUPA IV „ODKRYWCY”  07:30 – 16:30


OD GODZ. 6:30 DO GODZ. 8:00 DZIECI ZBIERAJĄ SIĘ W GR. II - ŻABKI, GDZIE PEŁNIONY JEST DYŻUR.


OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 16:00 PRACA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH.


Dzieci z grupy II o godz. 16:30 dochodzą do grupy I

Dzieci z grupy IV o godz. 16.30 dochodzą do grupy III

 


Zmieniony: Wtorek, 25 Październik 2016 17:25
 
Powered by Radek Kowalczyk