KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor – Iwona Długosz – Szewczyk

Grupa I

 Milena Ponichtera

 Maria Karczewska

 

Grupa II

        Monika Kądziela-Woźniak

        Ewa Łęcka

                                                                                      

 Grupa III

      Kamila Fidos

            Karolina Połodziuk

 

 Grupa IV

Iwona Długosz – Szewczyk

       Stanisława Fic

         Edyta  Szałkowska