Zmiany zasad rekrutacji.

Zmiany zasad rekrutacji.
Dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz mieszkańców, którzy będą zapisywać swoje dzieci do pruszkowskich przedszkoli, żłobków i klas I szkół podstawowych, dostosowujemy zasady rekrutacji do obecnie panującej sytuacji.
W dniach 16 – 30 marca br. odbędzie się tylko rekrutacja elektroniczna:
Żłobki poprzez stronę : pruszkow.nullo.pl
Przedszkola przez stronę : pruszkow.formico.pl
W dniach 30 marca – 08 kwietnia br. będzie można składać wnioski do placówek w formie papierowej.
Pozostałe zasady rekrutacji pozostają na dzień dzisiejszy bez zmian.