Kształcenie na odległość – informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice!

Kształcenie na odległość do 10 kwietnia.

Minister Edukacji Narodowej zmienił przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.. 

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020.

 W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Za dobre rozwiązanie można uznać skoncentrowanie się na czytaniu,  powtarzaniu materiału, zgłębianiu zagadnień już poznanych i zrealizowanych, jak również zapoznaniu
z nowymi treściami. Należy pamiętać, że czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola nie może oznaczać dni wolnych od nauki. Zachęcam do komunikowania się w sposób najbardziej bezpośredni poprzez:

 • stronę internetową przedszkola, e-mail, telefon

Jak zmotywować dziecko do działania?

 1. Doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia.
 2. Stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretne, wskazujące na określone działanie lub czynność.
 3. Nie krytykować; w razie potrzeby służyć pomocą, ale nie wyręczać.
 4. Rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

 1. Należy nauczyć dziecko weryfikować informacje, tłumacząc że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.
 2. Uświadomić dzieciom, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.
 3. Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.
 4. Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci bez zastanowienia takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu.
 5. Czuwać nad tym, aby dziecko:
 • korzystało z oprogramowania antywirusowego;
 • otwierało wiadomości tylko od znajomych,
 • unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach email.                        

                                                                               Iwona Długosz-Szewczy                                                                                                                       Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3                                                                                                                              w Pruszkowie