Zmiany w godzinach dostarczania wniosków w formie papierowej.

Dzień dobry.

Wnioski w formie papierowej są przyjmowane 0d 30.03 – 08.04.2020r w godzinach:7.00 – 11.00, 13.00 – 17.00. Wnioski wraz z załącznikami dostarczamy w kopertach opatrzonych imieniem nazwiskiem i adresem e- mail.