Rekrutacja – nowe informacje dla rodziców

W związku ze zbliżającą się rekrutacją informujemy, że zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia I7 marca 2020 r.  rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków:

  1. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: dokumenty w zamkniętej kopercie wkładamy do przygotowanego pudełka, ograniczony będzie kontakt z pracownikami, niezbędne jest zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

  1.  Wysłanie wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki dostępny na stronie internetowej.

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować  oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu w formie dokumentów.

Termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola nie uległ zmianie: 30.03.2020 r.- 08.04.2020