Informacja dla Rodziców

                                                                            Drodzy Rodzice!

            Ministerstwo Edukacji, któremu podlegamy zobligowało nas do uruchomienia placówek oświatowych. Próbę przywrócenia normalności rozpoczynają wybrane przedszkola na terenie kraju. Musimy jednak pamiętać, że jest to PRÓBA, żadna placówka nie powraca do normalnego funkcjonowania.

            Obecnie i my dyrektorzy przedszkoli publicznych w porozumieniu z Organem Prowadzącym przygotowujemy się do otwarcia placówek na terenie Gminy Pruszków. Planowane uruchomienie i przyjęcie dzieci przypada na dzień 25 maja br.

            Według wskazań MEN głównym zadaniem przedszkoli będzie zapewnienie opieki nad dziećmi rodziców aktualnie pracujących. Na ten czas w naszych placówkach wprowadzone zostaną nowe zasady organizacji pracy oraz wytyczne dotyczące profilaktyki zarażeń COVID-19, do których wszyscy musimy się dostosować. Zmiany w zakresie organizacji pracy placówek będą wprowadzane zgodnie z wytycznymi rządu związanymi z działaniami mającymi na celu łagodzenie obostrzeń.

            Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia – jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do przedszkola, prosimy tego nie robić.

Na ten moment zbieramy informację- kto z Państwa nie jest w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi. Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listy grup.

Chęć zgłoszenia dziecka przekazują Państwo w formie elektronicznej tylko i wyłącznie na adres mailowy pm3@miasto.pruszkow.pl.

            W zgłoszeniach prosimy o wypełnienie „Wniosku o zapewnienie opieki przez Przedszkole Miejskie nr 3 w Pruszkowie w trakcie trwania epidemii COVID – 19”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja br. do godz. 14:00.

20 maja dostaniecie Państwo informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.

Zobowiązuję również Państwa do zapoznania się ze zmianami organizacyjnymi, procedurami
i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu, które znajdują się na stronie internetowej naszej placówki.

Kryteria przyjęcia dziecka

  1. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystać mogą dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. Dzieci rodziców samotnie je wychowujących i pracujących.
  3. Dzieci obojga pracujących rodziców.
  4. Przynajmniej jeden z pracujących rodziców jest pracownikiem: przedszkola, żłobka, ośrodka pomocy społecznej, domu opieki społecznej
  5. Dzieci z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku do 18 r. ż.).
  6. Dzieci wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica.

 

 

                                                                                          Iwona Długosz – Szewczyk

                                                                                          Dyrektor

                                                                                         Przedszkola Miejskiego nr 3

                                                                                         w Pruszkowie

                              

                                      

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

 

wniosek o zapewnienie opieki PM 3