Informacje dla rodziców – 13.05.2020r

                                                                           Szanowni Rodzice!

Od 25 maja 2020r. przedszkole będzie funkcjonowało w zupełnie nowej formie organizacyjnej w związku z pandemią COVID – 19. Poniżej kilka istotnych informacji oraz procedury bezpieczeństwa.

Procedury bezpieczeństwa COVID 19

Informacje na czas sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolu w okresie pandemii COVID – 19:

  • dla dzieci prowadzone będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (brak zajęć dydaktycznych),
  • zajęcia dydaktyczne nadal będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola,
  • zostaną utworzone małe grupy przedszkolne – do 12 dzieci,
  • dzieci, pod nadzorem nauczycieli, będą mogły korzystać z wybranych zabawek w sali i istniejącego na terenie placówki placu zabaw,
  • sale zabaw będą wietrzone co najmniej raz na godzinę,
  • organizacja pracy będzie polegała na tym, że grupy nie będą stykały się ze sobą.

PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW:

Przedszkole Nr 3 w Pruszkowie – (22) 75868 32

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pruszkowie:

telefon (centrala): 22 759 88 28
sekretariat: 22 758 75 26

Numer dostępny poza godzinami pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy (tylko w sytuacjach awaryjnych): 798 498 471

Infolinia NFZ – 800 190 590