Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczne -01.09- 11.09.2020r

PLAN PRACY  NA  OKRES  OD  01.09.2020r.  DO  11.09.2020r.

Grupa I – dzieci 3 letnie

  Nauczycielki:  Milena Ponichtera                                                                                                                                             Maria Karczewska

Temat kompleksowy: „Moje przedszkole”

   ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci poprzez wspólne zabawy i działania.
 2. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – wzajemne poznawanie imion i nazwisk, kulturalne odnoszenie się do siebie.
 3. Budzenie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i grupie rówieśniczej.
 4. Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, dostrzeganie potrzeb innych.
 5. Zapoznanie z najbliższym otoczeniem – sala, łazienka, szatnia, ogród przedszkolny i ich przeznaczeniem.
 6. Ustalenie i przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących funkcjonowanie w grupie.
 7. Zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań w zakresie czynności samoobsługowych: ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni
 8. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zainteresowania dzieci.
 9. Działania wynikające z potrzeb i indywidualnych możliwości dzieci.

          „Dziecięca matematyka” wg  Ewy  Gruszczyk- Kolczyńskiej, Ewy  Zielińskiej

 • kształtowanie pojęć matematycznych duży – mały oraz wyobrażeń przestrzennych:

             wysoko – nisko – określanie położenia przedmiotów względem siebie,

 • doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała.