Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej w gr IV na miesiąc wrzesień 2020r.

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne

 Witaj w przedszkolu.

 1. Zrozumienie przez dzieci sensu ustalania norm, zasad i zakazów w naszej grupie
 2. Nabywanie przez dzieci umiejętności rozróżniania uczuć i radzenia sobie z nimi
 3. Kulturalne zwracanie się do siebie i używanie form grzecznościowych
 4. Wzajemne poszanowanie swoich praw w grupie, egzekwowanie obowiązków poprzez wprowadzenie tygodniowych dyżurów
 5. Stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi przy dzieleniu się doświadczeniami i przeżyciami
 6. Segregowanie różnych przedmiotów według przeznaczenia
 7. Wyodrębnianie kształtu z pozostałych cech przedmiotu i nazywanie go z wykorzystaniem figur geometrycznych płaskich
 8. Niwelowanie niechęci do spożywania różnych produktów, zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się podczas spożywania posiłków
 9. Rozwijanie inwencji twórczej podczas działań plastycznych, muzycznych, ruchowych
 10. Zapewnienie dzieciom możliwości prowadzenia obserwacji przyrodniczych
 11. Działania wynikające z potrzeb i indywidualnych możliwości dzieci

 

Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska:

Różnicowanie i grupowanie przedmiotów ze względu na przynależność: do każdego kącika, do własnego znaczka, itp.

Obserwacja dzieci  pod kątem mowy;  obserwacja dzieci  pod względem umiejętności kolorowania kredkami i rysowania postaci ludzkiej.

Badanie umiejętności dzieci w wybranych obszarach; wyróżnienie dzieci wymagających działań wspierających oraz dzieci o szczególnych zainteresowaniach.