Zamierzenia opiekunczo-wychowawczo-dydaktyczne – 14.09- 25.09.2020r

PLAN PRACY  NA  OKRES  OD  14.09.2020r.  DO  25.09.2020r.

Grupa I – dzieci 3 letnie

Nauczycielki: Maria Karczewska

Milena Ponichtera

Temat kompleksowy: „Jesteśmy bezpieczni’’

      ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 1. Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.
 2. Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy.
 3. Wdrażanie się do formułowania i przestrzenia zasad grupowych.
 4. Zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań w zakresie czynności samoobsługowych.
 5. Zapoznanie i zrozumienie znaczenia sygnalizatora świetlnego.
 6. Utrwalanie zasad poruszania się po drodze i przechodzenia przez jezdnię.
 7. Poznanie pracy policjanta, strażaka, lekarza ich ubioru i obowiązków.
 8. Rozwijanie mowy i umiejętności opowiadania.
 9. Rozwijanie kompetencji matematycznych.
 10. Umuzykalnianie dzieci – rytmiczne poruszanie się przy piosence

„Dziecięca matematyka” wg  Ewy  Gruszczyk- Kolczyńskiej, Ewy  Zielińskiej

 • Kształtowanie pojęć matematycznych, wzbogacenie słownictwa o słowa: nad, pod, obok, na –  orientacja w przestrzeni, kształtowanie własnego punktu widzenia
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 3