Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne

 

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne w GR. IV.   na okres 14.09 – 25.09.2020 r.

Temat kompleksowy: Jestem bezpieczny

1.Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci poprzez wspólne zabawy i działania

 2.Wdrażanie do przestrzegania ustalonych umów i zasad regulujących funkcjonowanie w grupie

 3.Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, dostrzeganie potrzeb innych

 4.Zapoznanie z elementarnymi przepisami ruchu drogowego

5.Zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań w zakresie czynności samoobsługowych: zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu                 w szatni, korzystanie z toalety

 6.Rozwijanie mowy i myślenia poprzez osłuchanie się z poprawną mową potoczną, wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu, doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazu, zapoznanie z literą O,o, A,a.

7.Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych z higieną osobistą oraz spożywaniem posiłków

8.Zapewnienie dzieciom możliwości pobytu na świeżym powietrzu

 9.Działania wynikające z potrzeb i indywidualnych możliwości dzieci.


„Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska

 

– kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie stosownie do indywidualnych możliwości dziecka