Zamierzenia opiekunczo-wychowawczo-dydaktyczne – 28.09 – 09.10.2020r

PLAN PRACY  NA  OKRES  OD  28.09.2020r.  DO  09.10.2020r.

Grupa I – dzieci 3 letnie

  Nauczycielki:                                                                                                                                                                             Milena Ponichtera                                                                                                                                              Maria Karczewska                                                                                                    

 Temat kompleksowy: „Dary jesieni”  

                     ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 1. Budowanie poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zdrowie m.in. poprzez wyrabianie nawyku dbałości o zdrowe żywienie i ubieranie się adekwatnie do panujących warunków atmosferycznych.
 2. Zachęcanie dzieci do prowadzenia obserwacji przyrodniczych w ogrodzie przedszkolnym –   zwrócenie uwagi na wygląd drzew liściastych i iglastych, zbieranie i segregowanie liści, wyjaśnienie zjawiska usychania i opadania liści.
 3. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, zjawisk atmosferycznych: padający    deszcz, wiatr, mgły, coraz niższa temperatura i krótszy dzień.
 4. Doskonalenie umiejętności dzieci w zakresie samoobsługi, samodzielne korzystanie z    toalety, prawidłowe mycie rąk i używanie swojego ręcznika, ubieranie i rozbieranie się w szatni.
 5. Rozpoznawanie owoców i warzyw, podawanie ich nazwy, rozwijanie zmysłu dotyku i smaku. Rozumienie, jakie znaczenie dla zdrowia ma ich spożywanie.
 6. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 7. Podejmowanie zabaw indywidualnych lub w małych grupach, zgodne współdziałanie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także dorosłych.
 8. Rozwijanie twórczości dzieci poprzez zabawy rytmiczne, plastyczne i językowe
 9. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zainteresowania dzieci
 10. Działania wynikające z potrzeb i indywidualnych możliwości dzieci.

         „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska

 • Orientacja przestrzenna – kształtowanie świadomości schematu własnego ciała,– oglądanie i nazywanie części własnego ciała
 • Dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontunuowania dostrzeżonego rytmu