„Pruszków wolny od elektroodpadów 2020”

Zapraszamy Rodziców i dzieci do udziału w projekcie  edukacyjnym  –

„Pruszków wolny od elektroodpadów 2020”

Baterie można składać w puszkach znajdujących się na szatni do 23.10.2020r.

                                                                                                                                        Dziękujemy.