Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczne w grupie I – 12.10-23.10.2020r

PLAN PRACY  NA  OKRES  OD  12.10.2020r.  DO  23.10.2020r.

Grupa I – dzieci 3 letnie

Nauczycielki: Maria Karczewska   

                      Milena Ponichtera 

Temat kompleksowy: ,,Idzie jesień do zwierząt’’

      ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 1. Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy.
 2. Doskonalenie umiejętności dzieci w zakresie samoobsługi, samodzielne korzystanie z toalety, prawidłowe mycie rąk, samodzielne ubieranie i rozbieranie się w szatni
 3. Obserwacja zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku;przybliżenie środowiska przyrodniczego jakim jest las.
 4. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt leśnych ( wiewiórka, jeż, niedźwiedź)
 5. Zapoznanie z techniką lepienia z masy solnej;
 6. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
 7. Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 3
 8. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania i segregowania według jednej cechy.
 9. Rozwijanie spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji w schemacie własnego ciała
 10. Rozwijanie twórczości dzieci poprzez zabawy rytmiczne, plastyczne i językowe.
 11. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zainteresowania dzieci.

            Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

 • liczenie kasztanów zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci,
 • utrwalanie schematu własnego ciała (części ciała, wyprowadzanie kierunków od osi własnego ciała).