Informacja dla Rodziców- 21.10.2020r

Zgodnie z wytycznymi  MEN, MZ i GIS, dzieci nie będą wychodziły na spacery i wycieczki.