Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne w grupie II- 26.10- 06.11.2020r

PLAN  PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

W GRUPIE  II  NA MIESIĄC   26.10. – 06.11.2020r

   Nauczycielki:

 Monika Kądziela-Woźniak

 Ewa Łęcka

 Temat  kompleksowy:

V.  „Koszyk Pani Jesieni”

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

-Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnieni znaczenia słowa sad.

-Nazywanie przetworów z owoców i warzyw np. dżem, kompot, mrożonki, kiszonki.

-Poznawani wybranych owoców egzotycznych.

-Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i  warzyw za pomocą wzroku, węchu, dotyku.

-Wykonywanie prac plastycznych związanych z tematem kompleksowym.

Zachęcanie do aktywnego udziału wszystkich dzieci w zorganizowanych zabawach i zajęciach.

-Podczas pobytu w ogrodzie prowadzenie obserwacji środowiska społeczno-przyrodniczego: krzewy, drzewa, krzewy, trawa, ptaki.

-Doskonalenie umiejętności w zakresie samodzielnego ubierania się w zależności od temperatury i rozbierania się w szatni, przed i po ćwiczeniach gimnastycznych, dbania

o własne rzeczy, odkładania ich do indywidualnych półek.

-Doskonalenie czynności samoobsługowych w toalecie, prawidłowe mycie rąk, sygnalizowanie fizjologicznych, prawidłowe trzymanie sztućców, samodzielne spożywanie posiłków, zachęcanie do próbowania surówek i zielonych dodatków do kanapek.

-Wyrabianie umiejętności społecznych: przestrzeganie ustalonych zasad; zgodna zabawa, nie zabieranie sobie wzajemnie zabawek, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie i osób dorosłych.

-Działania wynikające z potrzeb, zainteresowań  i  indywidualnych możliwości dzieci;potrzeb

Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

– Przeliczanie  w zakresie 1-10 liczebnikami głównymi i porządkowymi na konkretach wg  indywidualnych możliwości dzieci;

-„Poznajemy koło, układamy rytmy” – zabawa z kodowaniem;