Informacja.

Szanowni Rodzice

 

Zostały zakończone obserwacje wstępne, wyniki znajdują się u wychowawców grup. O wynikach zastaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie, kiedy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

 

                                                                                

                                                                Wychowawczynie