Informacja.

Szanowni Rodzice

Zostały zakończone obserwacje, diagnozy wstępne, wyniki znajdują się u wychowawców grup. O wynikach zastaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie, kiedy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

                                                                          

                                                                Wychowawczynie