„Niepodległa do Hymnu” – 03.11.2020r

Szanowni Rodzice,

Biuro Programu „Niepodległa” w celu upamiętnienia odzyskania przez nasz kraj

niepodległości, w 2018 r. zainicjowało akcję „Niepodległa do Hymnu”. W ramach akcji

11 listopada br. o godz. 12.00 w wielu miejscach w Polsce i na świecie zostanie

uroczyście odśpiewany lub zagrany „Mazurek Dąbrowskiego”.

W poprzednich latach hymn narodowy rozbrzmiewał podczas licznych uroczystości,

organizowanych przez instytucje państwowe i samorządowe, m.in. podczas

patriotycznych pochodów i koncertów, a także w formie indywidualnych nagrań

zamieszczanych w sieci.

W tym roku, ze względu na zaistniałą sytuację oraz w trosce o zdrowie

i bezpieczeństwo uczestników, świętowanie będzie miało charakter symboliczny. Do

akcji można się przyłączyć m.in. poprzez włączenie transmisji „Mazurka

Dąbrowskiego” w radiu lub telewizji, rodzinne odśpiewanie hymnu w domu lub

wzięcie udziału w wydarzeniach kulturalnych online.

Zachęcam Państwa do rozpropagowania akcji śpiewania hymnu wśród dzieci

i młodzieży szkolnej. Warto podtrzymywać tradycję i poprzez obchodzenie tego

ważnego święta, budować wspólnotę i pielęgnować tożsamość narodową.

W załączeniu przekazuję informacje o akcji w formie ulotki.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty

Aurelia Michałowska