ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE W GRUPIE I – 09-20.11.2020R

PLAN PRACY  NA  OKRES  OD  09.11.2020r.  DO  20.11.2020r.

Grupa I – dzieci 3 letnie

  Nauczycielki:  Maria Karczewska

                         Milena Ponichtera    

     Temat kompleksowy: ,,Polska nasz piękny kraj’’

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 1. Rozwijanie wiedzy na temat Polski jako ojczyzny, poznanie symboli narodowych (flagi, godła, hymnu).
 2. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 3. Utrwalanie nazwy miejsca zamieszkania.
 4. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do rodzinnej miejscowości.
 5. Kształcenie umiejętności logicznego myślenia i swobodnego wypowiadania się na podany temat.
 6. Ćwiczenie motoryki małej poprzez wykonanie pracy plastycznej „Kolorowe domy”.
 7. Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej.
 8. Rozwijanie umiejętności odpowiedniego poruszania do słyszanej muzyki; uwrażliwianie na elementy muzyki.
 9. Zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań w zakresie czynności samoobsługowych w szatni, sali, łazience
 10. Działanie wynikające z potrzeb, zainteresowań i indywidualnych możliwości dzieci.

,,Dziecięca matematyka” wg  E. Gruszczyk- Kolczyńskiej  i  E. Zielińskiej:

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonej cechy: wielkość.
 • Poznanie kształtów i nazw figur geometrycznych, tworzenie rytmów