Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne w grupie II – 09-20.11.2020r

Plan pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej  w gr II  od 09.11.2020 do 20.11.2020

.Nauczycielki:        Monika Kądziela –Woźniak                                                                      

                                    Ewa Łęcka

Temat kompleksowy: Jesteśmy Polakami      

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

 1.Poznanie nazwy naszego miasta, kraju, symboli narodowych; flaga, godło, hymn narodowy.                                 

2.Uświadomienie przynależności do miejsca zamieszkania .Wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski.                                                  

3.Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.   

4.Poznanie  opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego.

5.Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się zdaniami na temat opowiadań ilustracji, naukę wierszy i piosenek.

6.Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku     i akceptacji, dostrzeganie potrzeb innych.

7.Zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań w zakresie czynności samoobsługowych: zdejmowanie  ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni, korzystanie  z toalety.

8.Zapewnienie dzieciom możliwości pobytu na świeżym powietrzu.

 9.Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie  jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, spadających liści.

 10.Działania wynikające z potrzeb i indywidualnych możliwości dzieci                                                                                                                                                                                    

,,Dziecięca matematyka”-E. Gruszczyk -Kolczyńska, E .Zielińska

– kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie stosownie do indywidualnych możliwości dziecka

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy (kolor, kształt, wielkość)