Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne w grupie I – 23.11 – 04.12.2020r

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYTYCZNEJ
W GRUPIE I NA MIESIĄC 23.11. – 04.12.2020 r.

Nauczycielki: Milena Ponichtera
                     Maria Karczewska

Temat kompleksowy: Przygotowania do zimy

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

1. Zachęcanie dzieci do brania udziału w zorganizowanych zabawach i zajęciach.
2. Aktywne włączenie dzieci w obchody Światowego Dnia Misia.
3. Kultywowanie tradycji i obyczajów polskich – wróżby i zabawy Andrzejkowe, ubieranie choinki.
4. Rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez malowanie, kolorowanie, lepienie.
5. Pokazywanie na wybranych przykładach (np. wiewiórki, ptaków), jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
6. Wskazanie zmian zachodzących w życiu zwierząt w kolejnych porach roku.
7. Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach.
8. Poznanie sposobów właściwego przygotowania się ludzi do okresu zimy (gromadzenie zapasów) oraz sposobów przetwarzania owoców i warzyw.
9. Rozumienie konieczności dostosowania odzieży do panujących warunków atmosferycznych i temperatury.
10. Uczestniczenie w zabawach sprzyjających koncentracji uwagi przez krótki czas.
11. Podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela.
12. Wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych.
13. Działania wynikające z potrzeb i indywidualnych możliwości dzieci.

,,Dziecięca matematyka” wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

• Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 3 (i więcej zgodnie z indywidualnymi
możliwościami dzieci).

• Segregowanie przedmiotów wg określonych cech.