Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne w grupie I – 07.12-18.12.2020r

PLAN PRACY  NA  OKRES  OD  07.12.2020r.  DO  18.12.2020r.

Grupa I – dzieci 3 letnie

Nauczycielki:  Maria Karczewska

                       Milena Ponichtera 

Temat kompleksowy: ,,Nadchodzą święta’’

ZAMIERZENIA   OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Poznanie tradycji świątecznej związanej z postacią Świętego Mikołaja
 2. Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami Świąt Bożego Narodzenia
 3. Poznawanie charakterystycznych cech zimy
 4. Rozwijanie sprawności manualnych przez wykonywanie ozdób świątecznych.
 5. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na określony temat
 6. Rozwijanie analizy słuchowej wyrazów (dzielenie na sylaby)
 7. Wyrabianie umiejętności społecznych: przestrzeganie ustalonych zasad; zgodna zabawa.
 8. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie – czerpanie radości i satysfakcji ze wspólnej pracy i zabawy
 9. Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki muzyki.
 10. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska

 • Wdrażanie dzieci do precyzji w ustalaniu wyniku dodawania i odejmowania (małe liczebności).
 • Kształtowanie umiejętności porównywania wysokości osób i przedmiotów; relacja wysoki – niski