Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne w grupie II – 18.01- 29.01.2021rok

PLAN  PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

W GRUPIE II NA MIESIĄC 18.01-29.01.2021R

 Nauczycielki:

Monika Kądziela-Woźniak

Ewa Łęcka

 Temat kompleksowy:

„KARNAWAŁ Z BABCIĄ I DZIADKIEM”

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

-Rozwijanie zainteresowań karnawałem;

-Podkreślenie  roli dziadków w domu, wdrażanie do  okazywania im jak najwięcej serdeczności i pomocy na co dzień;

-Rozumienie przez dzieci potrzeb ludzi starszych i budzenie szacunku dla osób starszych;

-Zwracanie uwagi na konieczność  otoczenia bliskich  osób opieką;

-Uświadomienia znaczenia  przygotowania upominków i sprawiania przyjemności innym  osobom;

-Rozwijanie wrażliwości muzycznej, śpiewanie i ilustrowanie ruchem piosenek o babciach i dziadkach;

-Zachęcanie dzieci do czynnego uczestnictwa w uroczystości -„Dzień  Babci  i  Dziadka”

-Usprawnianie słuchu i narządów artykulacyjnych przez wykonywanie ćwiczeń słuchowych, oraz gimnastykę buzi i języka;

-Wyrażanie swoich spostrzeżeń w ekspresji plastycznej poprzez:  rysowanie, kolorowanie, malowanie itp;

-Rozwijanie  logicznego myślenia i spostrzegawczości;   

-Zachęcanie dzieci do  kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków;

-Zapewnienie dzieciom możliwości prowadzenia obserwacji przyrodniczych, zabaw ruchowych,  na świeżym powietrzu;

-Działania wynikające z potrzeb, zainteresowań  i możliwości dzieci;

Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk Kolczyńskiej  i E. Zielińskiej

-Przeliczanie na konkretach wg indywidualnych możliwości dzieci, używanie określeń – najmniej, najwięcej, tyle samo;

-Rytmy –  kończenie rozpoczętych rytmów, tworzenie rytmów, układanie zbiorów dwuelementowych;