Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne w grupie II od 15.02- 26.02.2021r

PLAN  PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

W GRUPIE  II  NA MIESIĄC   15.02. – 26.02.2021r

 Nauczycielki:

 Monika Kądziela-Woźniak

 Ewa Łęcka

 Temat  kompleksowy:

XIII. „Siły  przyrody  – cztery żywioły”

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

-Poznanie wartości odpowiedzialność – rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru.

-Zapoznanie z właściwościami wody, oraz z obiegiem wody w przyrodzie,

-Poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka: ziemia, woda, powietrze, ogień – zabawy badawcze, eksperymenty.

-Poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości.   

-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania muzyki poważnej, rozwijanie słuchu muzycznego.

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem  na określony temat.

-Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

-Wykonywanie prac plastycznych związanych z tematem kompleksowym, rozwijanie twórczości u dzieci.

-Podczas pobytu w ogrodzie prowadzenie obserwacji środowiska społeczno-przyrodniczego i pogody.

-Doskonalenie umiejętności w zakresie samodzielnego ubierania się w zależności od temperatury i rozbierania się w szatni, przed i po ćwiczeniach gimnastycznych, dbania o własne rzeczy, odkładania ich do indywidualnych półek.

-Doskonalenie czynności samoobsługowych w toalecie, prawidłowe mycie rąk, sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, prawidłowe trzymanie sztućców, samodzielne spożywanie posiłków, zachęcanie do próbowania surówek i zielonych dodatków do kanapek.

-Wyrabianie umiejętności społecznych: przestrzeganie ustalonych zasad; zgodna zabawa, nie zabieranie sobie wzajemnie zabawek, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie i osób dorosłych.

-Działania wynikające z potrzeb, zainteresowań  i  indywidualnych możliwości dzieci;

Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

-Zabawy z kodowaniem.

– Przeliczanie  w zakresie 1-10 liczebnikami głównymi i porządkowymi na konkretach wg  indywidualnych możliwości dzieci;