Katecheza 29.03 – 02.04.2021 r.

katecheza zdalna 29.03-2.04

 

 

 

 

 

Katecheza na Wielki Tydzień

tematy:
• Razem z Jezusem przeżywam Jego Drogę Krzyżową.
• Trwam na modlitwie przy grobie Jezusa.)
Szczęść Boże Drogie Dzieci!
Jak zawsze rozpocznijmy nasze zajęcia od zaproszenia Boga na nasze spotkanie.
Zamknijcie oczy. Pomyślcie za co chcielibyście dzisiaj, w tej chwili Bogu podziękować, co
dobrego wydarzyło się w waszym życiu, może chcecie o coś prosić lub przeprosić. A może
dziś pomodlisz się za drugą osobę – brata, siostrę, mamę, tatę…
Gdy już wzbudziliście w swoich serduszkach intencje pomódlcie się modlitwą do Matki
Boskiej i Anioła Stróżą. Oni już na Was czekają.
Na ostatnich zajęciach opowiadaliśmy, że kolejny tydzień będzie bardzo specjalny. Czy
pamiętacie jak się nazywa? Tak, to WIELKI TYDZIEŃ! Każdy dzień w nim jest wielki –
mamy Wielki Poniedziałek, a po nim? Potraficie nazwać kolejne dni?
Dlaczego nazywa się ten tydzień tydzień wielkim? Spróbuj z rodzicami się zastanowić:)
Odpowiedź – każdy dzień Wielkiego Tygodnia przypomina o ostatnich dniach z życia Pana
Jezusa.
Przypomnijcie sobie, jakie wydarzenie z życia Pana Jezusa było przez nas wspominane w
ostatnią niedzielę, nazywaną Niedzielą Palmową. (Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy).
Czy pamiętacie piosenkę, którą się uczyliśmy. Podnieście do góry rączki, by stworzyć
korony nad głowami i zaśpiewajcie.
https://www.youtube.com/watch?v=ZqlWEWkKM3A
Teraz sobie powiemy o tym, jakie wydarzenia z życia Pana Jezusa, Kościół przypomina w
kolejnych dniach:
Wielki Poniedziałek: Namaszczenie Pana Jezusa w Betanii
Wielki Wtorek: Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra
Wielka Środa: Zdrada Judasza
Kolejne dni, tj. Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, są szczególne w liturgii Kościoła i określa
się je jako Święte Dni lub Trzy Święte Dni (Święte Triduum Paschalne)
Wielki Czwartek: Ustanowienie Sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii – w tym dniu
dziękujemy Bogu za posługę kapłanów i powołania do służby Bożej, a także za dar Mszy
Świętej, której bez kapłanów by nie było. W tym dniu w kościołach jest sprawowana tylko
jedna Msza Święta, w wieczornych godzinach. Ma ona uroczysty charakter i szczególną
nazwę: Msza Wieczerzy Pańskiej, podczas której zazwyczaj kapłan na wzór Chrystusa
umywa nogi.
Wielki Piątek: To jedyny dzień w roku, kiedy Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Zamiast
niej, w godzinach wieczornych ludzie gromadzą się na Liturgii Wielkiego Piątku –
obrzędach, które upamiętniają Mękę i Śmierć Pana Jezusa. Podczas tej liturgii,
wpatrujemy się w Krzyż – symbol miłości Boga oraz słuchamy opisu Męki Pańskiej.
Wielka Sobota: Dzień spoczynku Pana Jezusa w grobie – świat oczekuje w nadziei na
Cud Wielkiej Nocy. W późnych godzinach wieczornych ludzie gromadzą się na pięknej i
wyjątkowej liturgii Wigilii Paschalnej.
Chętnych zapraszam do obejrzenia programu „Ziarno”, w którym przybliżone są
wydarzenia Wielkiego Tygodnia.
https://www.youtube.com/watch?v=RM6YAfIl6Z4
A teraz zapraszam Was do 2 zadań, które przybliżą Was do wydarzeń Wielkiego
Tygodnia.
I. Po pierwsze posłuchaj piosenki – https://www.youtube.com/watch?v=EFgrjSNbeJA
Spróbuj nauczyć się refrenu i pierwszej zwrotki poniższej piosenki.
Tekst:
Rysuję krzyż kropelką krwi
Z jedną dużą łzą
za krzyżem drzwi
Do nieba drzwi
Dla mnie otwarte są.
Ref. Za ten krzyż i Twoje łzy
za serdeczne krople krwi
Jezu dziękuję Ci
za otwarte nieba drzwi
drogę, którą szedłeś Ty
Jezu dziękuję Ci.
O czym mówi piosenka? Spróbuj wymyślić własne gesty do piosenki.
II. 2 zadaniem będzie ułożenie puzzli.
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/sztuka/184758-nasladowanie-chrystusa
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/219876-jezus-na-krzy%C5%BCu
Co przedstawiają oba obrazki? O jakich wydarzeniach z życia Pana Jezusa one mówią?
Kończąc nasze spotkanie posłuchaj co wydarzyło się po śmierci Pana Jezusa z Jego
Świętym Ciałem.
https://www.biblijni.pl/Mt,27,57-61
Z Ewangelii według św. Mateusza.
Pogrzeb Jezusa
Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był
uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał
je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie,
który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł.
Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu.
Co się stało z ciałem Pana Jezusa po Jego śmierci? – Kto zdjął z krzyża ciało Jezusa? –
Gdzie złożono zmarłego Jezusa?
W naszej tradycji w Wielką Sobotę przez cały dzień ludzie odwiedzają przygotowane w
kościołach groby Jezusa. Klęcząc, dziękują Mu za to, że ofiarował się za nich. Grób
Jezusa w kościele nie powinien wywoływać jednak smutku, ponieważ Jezus, odkąd
zmartwychwstał, już nigdy nie umiera. Żyje i jest obecny wśród nas.
Z powodu pandemii mamy ograniczoną możliwość odwiedzenia naszych kościołów.
Możecie zatem zrobić własne scenki przedstawiające Pana Jezusa w grobie, przed
którymi będziecie Go
adorować.
Zgodnie ze zwyczajem w Wielką Sobotę zwykle zanosimy koszyki z pokarmami, aby
ksiądz je poświęcił. W zawiązku z panującą epidemią koronawirusa w tym roku święcenie
pokarmów również odbywa się na ograniczoną skalę. Możemy jednak je nadal
przygotować w domach, aby potem jeden z członków naszej rodziny udał się do kościoła
je poświęcić.
Czy wiesz co powinno znaleźć się w koszyczku i dlaczego?
• Baranek z chorągiewką przypomina nam Jezusa, który umarł za nas na krzyżu, ale
zmartwychwstał i żyje. Baranek wkładany do koszyka może być zrobiony z cukru
lub z ciasta.
• Jajka oznaczają one nowe życie.
• Chleb to znak naszego codziennego pożywienia i wdzięczności Bogu za pokarm
• Wielkanocna baba, czyli ciasto, to symbol doskonałości i radości.
• Wędlina to znak, że po wielu dniach przestajemy pościć.
• Sól przypomina nam, że jesteśmy solą ziemi.
• Chrzan i zioła to wskazanie, że w życiu są także trudne chwile.
Na naszym następnym spotkaniu opowiemy sobie o tajemnicy Wielkiej Nocy, kiedy to po
trzech dniach Jezus powstał z grobu, to znaczy wyszedł z grobu żywy i nigdy już nie
umrze. Będzie żył na wieki, czyli zawsze. Jezus jest znowu pośród nas, ponieważ
bardzo nas kocha. My też kochamy dobrego Jezusa i dlatego świętujemy to ważne
wydarzenie, jakim było Jego zmartwychwstanie w Wielkanoc. Przygotujcie piękne
dekoracje i stroje. Przygotujcie swoje serduszka. A z okazji zbliżających się Świąt Wam i
Waszym bliskim życzę
Wszystkiego dobrego!
Radości, która dostrzega piękno małych rzeczy,
Nadziei, która nie gaśnie kiedy marzenia wydają się być
dalekie,
Pokoju, który koi kiedy wszystko wyprowadza z
równowagi,
Wiary, która daje oparcie, kiedy bezradność przeraża –
tego oraz wiele więcej życzę całym sercem.
Szczęść Bożę!