Propozycje zabaw i zajęć j. angielski gr. IV

Scenariusz zajęć z języka angielskiego w przedszkolu.
Grupa: 4
Czas lekcji: 25-30 min
Temat: Moje Ciało – My Body
Autor: Adam Cegielski
Pomoce dydaktyczne: kolorowe kredki, karta pracy, nożyczki, klej do papieru.
Cele: Dziecko: potrafi nazwać części ciała w języku angielskim, potrafi policzyć po angielsku –
od 1 do 10, zrozumie polecenia w piosenkach.
Słownictwo nowe: Nose – nos, Toe – Palec u nogi, Head – głowa, Eye – oko, Hair – włosy, Ear –
ucho, Foot – Stopa, Arm – ramię, Mouth – usta, Hand – dłoń, Finger – Palec, Knee – kolano,
Leg – noga, Shoulder – ramię.
Liczebniki w języku angielskim od 1–10 (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten);
Wprowadzenie: Dziecko siada przy stole. Rodzic wita się z nim słowami: Hello! Good
morning, a dziecko, odpowiada: Hello! Good morning.
Rodzic pyta dziecko: How are you today? (Jak się czujesz dzisiaj?), a dziecko odpowiada: I’m
fine, thank you. (Czuje się dobrze, dziękuję.)
Piosenki: Na początku lekcji dziecko śpiewa 2-3 piosenki na powitanie:
Hello Song for Kids | Greeting Song for Kids | The Singing Walrus
Hello! | Super Simple Songs
The Alphabet Is So Much Fun | Kids Songs | Super Simple
Następnie rodzic pokazuje kartę pracy My Body
Rodzic włącza piosenkę:
Body Parts Song for Kids – This is ME! by ELF Learning – ELF Kids Videos
Po obejrzeniu dziecko wraz z rodzicem wycinają wyrazy i wspólnie przyklejają w odpowiednim
miejscu.
Następnie rodzic prosi dziecko aby stanęło na środku pokoju. Włącza drugą piosenkę i prosi
aby dziecko powtarzało i pokazywało usłyszane części ciała :
Head Shoulders Knees And Toes (2019) | Noodle & Pals | Super Simple Songs
Poniżej szybsza wersja piosenki:
Head Shoulders Knees & Toes (Speeding Up) | Nursery Rhyme | Super Simple Songs
Ważne: Proszę wytłumaczyć że Finger (palec) to palec u dłoni,a Toe – palec u stopy.
Liczebniki:
How Many Fingers? | Kids Songs | Super Simple Songs
Piosenka na zakończenie lekcji:
Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs
Zakończenie: Rodzic zwraca się do dziecka słowami: O.K. Thank you very much, that’s all
for today. (Dziękuję bardzo, to wszystko na dzisiaj.) Następnie żegna się, mówiąc: Goodbye!
See You soon. Have a nice day! (Do zobaczenia wkrótce!)
Dziecko odpowiada: Goodbye! Thank You.

 

Cartoon boy. Kids body parts with english vocabulary vector set. Body kids chin and foot, hand and head, nose and leg illustration