Propozycje zajęć z j. angielskiego gr. III

Scenariusz zajęć z języka angielskiego w przedszkolu.
Czas lekcji: 25-30 min
Temat: Food – Jedzenie
Autor: Adam Cegielski
Pomoce dydaktyczne: kolorowe kredki, karty pracy.
Cele: nauka angielskich nazw związanych z jedzeniem
Słownictwo:
Milk – mleko, chleb – bread, ser żółty – cheese, ham – szynka, butter – masło, jam – dżem, cereal
– płatki, yogurt – jogurt
Prezentacja materiału:
Karty prezentacyjne (flashcards) lub prawdziwe artykuły spożywcze.
Wprowadzenie: Dziecko siada przy stole. Rodzic wita się z nim słowami:
Rozpoczęcie lekcji:
Rodzic: Good morning! / Hello! (Dzień dobry!)
Dziecko: Good morning! / Hello! ( Dzień dobry!)
Piosenka na powitanie:
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
Rodzic prezentuje dziecku kolejno karty przedstawiające każdy z artykułów spożywczych i prosi
dziecko o kilkakrotne jego powtórzenie.
RODZIC: This is bread. Bread. (To jest chleb. Chleb.)
DZIECKO: Bread. (Chleb.)
Dziecko powtarza słowo kilka razy samo bądź z rodzicem. W powyższy sposób prezentujemy
wszystkie zaprezentowane artykuły spożywcze.
Do zaprezentowania materiału na dzisiejszą lekcję, rodzic może również użyć prawdziwych
artykułów spożywczych, co z pewnością uatrakcyjni prezentację.
ZABAWA 1: Co uwielbiam?
Wiek uczestników: bez ograniczeń
Cele: nauka angielskich nazw artykułów spożywczych
Materiały: karty przedstawiające artykuły spożywcze
Podczas zabawy zadaniem uczniów będzie wybrać spośród kart przedstawiających artykuły
spożywcze te, które lubi najbardziej i przedstawi je rodzicowi. Rodzic może poprosić o wybranie
jednego lub kilku takich artykułów:
Rodzic: What do you like? / What is your favorite food? Please, choose your favorite food.
(Co lubisz?/ Jakie jest twoje ulubione jedzenie? / Wybierz proszę swoje ulubione artykuły.)
Po dokonaniu wyboru dziecko pokazuje karty i nazywa je w języku angielskim. W przypadku
pomyłki rodzic zachęca je ponownej odpowiedzi.
Dziecko: Bread, cheese, milk. / I like bread, cheese and milk. (Chleb, ser żółty, mleko./ Lubię
chleb, ser żółty, mleko.)
Rodzic zauważył, że dziecko trzymając kartę z szynką powiedziało “cheese”, więc zwraca się do
dziecka , pytając:
Rodzic: Is this really cheese? / I think is something different. What is it? (Czy to naprawdę ser?
/ Myślę, że to coś innego. Co to jest?)
Na pytanie rodzica dziecko odpowiada:
Dziecko: No, that;s not cheese! It’s ham! (Nie to nie jest ser. To szynka!)
Rodzic: Yes! That’s right! It is ham! Well done! ( Tak! To prawda! To jest szynka!)
ZABAWA 2: Mój ulubiony posiłek
Wiek uczestników: bez ograniczeń
Cele: utrwalenie angielskich nazw artykułów spożywczych, powtórzenie angielskich nazw
warzyw i owoców.
Materiały: karty przedstawiające artykuły spożywcze, papierowe lub plastikowe modele,
ewentualnie prawdziwe owoce, warzywa i wspomniane wcześniej artykuły spożywcze.
Układamy wszystkie dostępne rekwizyty na stole, tak aby dziecko miało łatwy dostęp do nich.
Zadaniem dziecka będzie wybranie spośród kart/rekwizytów, warzyw i owoców,tych które
stworzą ulubiony jadłospis.
Rodzic: Choose your favorite vegetables, fruits and other articles. Your task is to create your
favorite meal.
(Wybierz swoje ulubione warzywa, owoce i inne artykuły. Twoim zadaniem jest stworzenie
ulubionego posiłku.)
Kiedy dziecko wybierze artykuły do swojego ulubionego jadłospisu, przedstawia je rodzicowi:
Dziecko: Yogurt, jam, milk, oranges, plums, carrots.
I like yogurt, jam, milk, oranges, plums and carrots.
(Jogurt, dżem, mleko, pomarańcze, śliwki, marchewki./ Lubię jogurt, dżem, mleko, pomarańcze,
śliwki i marchewki.)
ZABAWA 3: Odwróć mnie
Wiek uczestników: bez ograniczeń
Cele: utrwalenie angielskich nazw artykułów spożywczych, powtórzenie angielskich nazw
warzyw owoców;
Materiały: karty prezentacyjne
Przed przystąpieniem do zabawy rodzic rozkłada do góry nogami wszystkie karty prezentacyjne
obejmujące warzywa, owoce i artykuły spożywcze.
Dziecko podchodzi i pokazuje palcem wybraną przez siebie kartę. Rodzic odwraca wskazaną
przez dziecko kartę, a dziecko podaje angielska nazwę artykułu, warzywa bądź owocu, który na
niej widnieje. Po przewróceniu karty rodzic może zapytać:
Rodzic: What’s that? (Co to jest?)
Dziecko odpowiada angielską nazwą przedstawionego na karcie artykułu, np:
Dziecko: Apple./ It is an apple. (Jabłko./ To jest jabłko.)
Filmy :
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk – słownictwo: Do you Like …? (Czy ty lubisz…?
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0 – słownictwo: Are You hungry? Yes, I am! (
Czy jesteś głodny? Tak jestem!
https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
https://www.youtube.com/watch?v=i_JQwhPKzdI
Piosenka na zakończenie lekcji:
https://www.youtube.com/watch?v=DuwTW6DzObs
Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs
Zakończenie: Rodzic zwraca się do dziecka słowami: O.K. Thank you very much, that’s all
for today. (Dziękuję bardzo, to wszystko na dzisiaj.) Następnie żegna się, mówiąc: Goodbye!
See You soon. Have a nice day! (Do zobaczenia wkrótce!)
Dziecko odpowiada: Goodbye! Thank You.

 

 

Jedna myśl na temat “Propozycje zajęć z j. angielskiego gr. III

Możliwość komentowania jest wyłączona