Propozycje zajęć z j. angielskiego gr. IV

 

Scenariusz zajęć z języka angielskiego w przedszkolu.
Czas lekcji: 25-30 min
Temat: Moods – Nastroje
Autor: Adam Cegielski
Pomoce dydaktyczne: kolorowe kredki, karty pracy,karty prezentacyjne (flashcards)
przedstawiające nastroje
Cele: nauka angielskich nazw związanych z nastrojem
Słownictwo: happy – szczęśliwy, sad – smutny, angry – zły.
I am good – Czuje się dobrze.
I am great – Czuje się świetnie.
I am wonderful – Czuje się cudownie.
I am tired – Jestem zmęczony
I am hungry – Jestem głodny
I am not so good – Nie czuje się dobrze.
Wprowadzenie: Dziecko siada przy stole. Rodzic wita się z nim słowami:
Rodzic: Good morning! / Hello! (Dzień dobry!)
Dziecko: Good morning! / Hello! ( Dzień dobry!)
Piosenki na powitanie:
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
Rodzic prezentuje dziecku kolejno karty przedstawiające nastroje i prosi dziecko o kilkakrotne
jego powtórzenie.
Rodzic: Happy. This is happy. (Szczęśliwy. To jest szczęśliwy.)
Dziecko: Happy (Szczęśliwy.)

Dziecko powtarza słowo kilka razy samo bądź z rodzicem. W powyższy sposób prezentujemy
wszystkie karty.
Po zapoznaniu się z nowym słownictwem przechodzimy do zabaw, które w przyjemny sposób
utrwalają nabytą przez dziecko wiedzę.
ZABAWA 1: Szczęśliwa smutna czy zła mina?
Wiek uczestników: bez ograniczeń
Cele: utrwalenie angielskich nazw nastrojów,
Materiały: –
Najprostszą zabawą, jaką można zastosować przy tym temacie jest pokazywanie min dziecku.
Rodzic staje przed dzieckiem. Następnie pokazuje minę, a dziecko próbuje odgadnąć rodzica
nastrój. Po prawidłowym odgadnięciu następuje zamiana, dziecko pokazuje swój nastrój a
rodzic stara się odgadnąć.
Rodzic: What’s the mood? Happy, sad or angry? (Jaki nastrój? Szczęśliwy, smutny, czy zły?)
Dziecko: Angry! (Zły!)
W przypadku podania właściwej odpowiedzi rodzic powie:
Rodzic: Yes, that’s right! Well done! (Tak, to prawda!Dobra robota!)
W sytuacji podania błędnej odpowiedzi rodzic odpowie:
Rodzic: No, that’s not angry. Try again! (Nie, to nie jest zły. Spróbuj ponownie!)
Dziecko próbuje dalej:
Dziecko: Sad! (Smutny!)
Rodzic: Yes! This time you are right! Good job! (Tak! Tym razem masz rację! Świetna robota!)
Wraz z zaprezentowaniem nowej miny zabawa zaczyna się od początku.
ZABAWA 2: Ulep minę
Wiek uczestników: bez ograniczeń
Cele: utrwalenie angielskich nastrojów.
Materiały: plastelina
Podczas tej zabawy dziecko będzie lepiło przez siebie miny z plasteliny. Po.
ich ulepieniu pokazuje je. Rodzica zadaniem jest odgadnięcie danego nastroju.
Dziecko: Happy, sad or angry? (Szczęśliwy, smutny czy zły?)
Rodzic: Sad! (Smutny)
Dziecko: Yes! It’s sad! (Tak! Smutny!)
Po odgadnięciu pierwszej miny prezentowane są następne.
ZABAWA 3: Wyklej mnie
Wiek uczestników: bez ograniczeń
Cele: utrwalenie angielskich nastrojów.
Materiały: klej, kolorowy papier, kartka papieru
Zabawa ta jest wariacją zabawy w lepienie min z plasteliny. W tym przypadku mamy do
czynienia z wyklejaniem miny za pomocą cząsteczek podartego papieru kolorowego. Reszta
zabawy zostaje bez zmian. Użycie kolorowego papieru może być okazją do przypomnienia
angielskich nazw kolorów. Po tym, gdy dziecko zaprezentuje swoje miny, rodzic może zapytać o
ich kolor.
Dziecko: Happy, sad or angry? (Szczęśliwa, smutna, czy zła?)
Rodzic: Angry! (Zły!)
Dziecko: Yes! It is angry! Well done! (Tak! To jest zła! Dobra robota!)
Rodzic: What colour is it? / What colour is that angry face?
(Jakiego koloru jest?/Jakiego koloru jest ta zła mina?)
Dziecko: Red./ It’s red. (Czerwona./Jest czerwona.)
ZABAWA 3: Szczęśliwy, smutny czy zły?
Wiek uczestników: bez ograniczeń
Cele: utrwalenie angielskich nazw nastrojów
Materiały: karty, rysunki lub zdjęcia przedstawiające dzieci w różnych sytuacjach, w których
mogą być “Happy”, “angry” lub “sad”.
Podczas tej zabawy zadaniem dziecka będzie rozpoznanie sytuacji przedstawionej na kartach,
rysunkach czy zdjęciach i zaklasyfikowania ich jako wywołujących nastrój “happy”, “sad” lub
“angry”. Przykładowo pokazujemy rysunek dziecku, na którym chłopiec/dziewczynka je loda –
jakie ono jest? Pokazując rysunek rodzic może spytać:
Rodzic: Happy, sad or angry? Is that gril/boy happy, sad or angry?
(Szczęśliwy, smutny czy zły? Czy ta dziewczynka, chłopiec jest wesoły, smutny czy zły?)
Dziecko identyfikuje przedstawiony na rysunku nastrój i odpowiada:
Dziecko: Happy./That boy/girl is happy. (Wesoły. Ten chłopiec?dziewczynka jest wesoła.)
Rodzic: Well done!/ Great!/Super!/Yes!/ (Dobra robota!/Świetnie!/Super!/Tak!)
Rodzic pokazuje dziecku kolejny rysunek.
Filmy :
https://www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4
Happy – wesoły, sad – smutny, hungry – głodny, thirsty – spragniony, hot – gorący,
cold – zimny, tired – zmęczony, sleepy – senny, surprised – zaskoczony, scared –
przestraszony, excited – podekscytowany, bored – znudzony
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
Piosenka na zakończenie lekcji:
https://www.youtube.com/watch?v=-EJGW7QVG2s
Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs
Zakończenie: Rodzic zwraca się do dziecka słowami: O.K. Thank you very much, that’s all
for today. (Dziękuję bardzo, to wszystko na dzisiaj.) Następnie żegna się, mówiąc: Goodbye!
See You soon. Have a nice day! (Do zobaczenia wkrótce!)
Dziecko odpowiada: Goodbye! Thank You.