Propozycje zajęć z jęz.angielskiego gr.I

Scenariusz zajęć z języka angielskiego w przedszkolu.
Czas lekcji: 20-25 min
Temat: Owoce – Fruits.
Autor: Adam Cegielski
Pomoce dydaktyczne: kolorowe kredki, modelina, karta pracy – kolorowanka.
Cel: Nauka angielskich nazw owoców.
Słownictwo: Banana – Banan, Orange – Pomarańcza, Lemon – Cytryna, Apple – Jabłko, Plum
– Śliwka, Pear – Gruszka , Strawberry – Truskawka.
Wprowadzenie: Dziecko siada przy stole. Rodzic wita się z nim słowami:
Hello! Good morning, a dziecko, odpowiada: Hello! Good morning.
Rodzic pyta dziecko: How are you today? (Jak się czujesz dzisiaj?), a dziecko odpowiada: I’m
fine, thank you. (Czuje się dobrze, dziękuję.)
Piosenki: Na początku lekcji dziecko śpiewa 3-4 piosenki na powitanie:
Good Morning, Mr. Rooster | Super Simple Songs
Hello! | Super Simple Songs

9RQ65&index=8&t=0s

Następnie rodzic pokazuje kartę przedstawiającą śliwkę:
Rodzic: This is a plum. (To jest śliwka.)
Dziecko: Plum. (Śliwka.)
Dziecko powtarza słowo kilka razy same bądź z rodzicem.
W powyższy sposób prezentujemy wszystkie założone w ćwiczeniu owoce.
Po prezentacji przechodzimy do proponowanej poniżej zabawie.
Zabawa 1 – Owocowa modelina!
Wiek uczestników: bez ograniczeń
Cele: nauka angielskich nazw owoców
Materiały:plastelina lub modelina
Podczas tej zabawy dziecko dostaje za zadanie lepienie z modeliny swojego ulubionego owocu.
Po zakończeniu pracy dziecko pokazuje swoje dzieło. Rodzica zadaniem jest odgadnięcie
nazwy owocu oczywiście po angielsku. Można również lepić razem i zgadywać na zmianę.
Dziecko: What is this? (Co to jest?)
Rodzic: I think this is an apple? (Myślę, że jest to jabłko?)
Dziecko:Yes! It’s an apple. Red Apple. (Tak! To jest jabłko. Czerwone jabłko.)
Zabawa 2 – Owocowe kalambury.
Wiek uczestników: bez ograniczeń
Cele: nauka angielskich nazw owoców, przypomnienie kolorów i słów pomagających w
opisie owoców typu:”long” – długi, “short” – krótki, “big” – duży, “small” – mały, “round”-
okrągły itp.
Materiały:kartki papieru, marker, flamaster
Przed przystąpieniem do zabawy w kalambury, należy zrobić wstęp, podczas którego dziecko
wspólnie z rodzicem postara się w możliwie najszerszy sposób opisać poznane owoce. W
zależności od zaawansowania ucznia można zrobić to w języku polskim lub angielskim.
Przykładowe proste definicje w języku angielskim:
A banana – yellow and long, (Banan, żółty i długi)
An apple – red and round (Jabłko – czerwone i okrągłe)
A plum – violet, round and small (Śliwka – fioletow, okrągła mała)
A pear – yellow, sweet and juicy (Gruszka – żółta, słodka i soczysta)
A lemon – yellow, oval and sour (Cytryna – żółta, owalna i kwaśna)
An orange – orange and round (Pomarańcza – pomarańczowa i okrągła)
Następnie na kartce zaznaczamy kreskami ilość liter i podajemy jego definicję.
Oczywiście zabawa w kalambury jest trudna, ale gdy poświęcimy trochę czasu dziecko szybko
zapamięta nazwy owoców oraz pozna ich pisownię.
Zabawa 3 – Jaki jest twój ulubiony owoc?.
Wiek uczestników: bez ograniczeń
Cele: nauka angielskich nazw owoców
Materiały:kartki papieru, kredki, flamastry
Podczas tej zabawy dziecko ma narysować swoje ulubione owoc.
Po jego namalowaniu rodzic pyta:
R: What’s this? / What fruit is this? ( Co to jest? / Jakie jest to owoc?)
D: An orange. (Pomarańcza.)
R: Well done! You did great! (Super! Super się spisałeś.)
Filmy:
Piosenka na zakończenie lekcji:

Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs
Zakończenie: Rodzic zwraca się do dziecka słowami: O.K. Thank you very much, that’s all
for today. (Dziękuję bardzo, to wszystko na dzisiaj.)
Następnie żegna się, mówiąc: Goodbye! See You soon. Have a nice day!
(Do zobaczenia wkrótce!)
Dziecko odpowiada: Goodbye! Thank You.