Propozycje zajęć z jęz.angielskiego w grupie I.

Scenariusz zajęć z języka angielskiego w przedszkolu.
Czas lekcji: 20-25 min
Temat: Pets – Zwierzęta domowe..
Autor: Adam Cegielski
Pomoce dydaktyczne: kolorowe kredki, modelina, karta pracy – kolorowanka.
Cel: Nauka angielskich nazw zwierząt domowych.
Słownictwo: Dog, Cat, Hamster, Rabbit, Fish, Parrot, Canary, Lizard, Tortoise,
Wprowadzenie: Dziecko siada przy stole. Rodzic wita się z nim słowami:
Hello! Good morning, a dziecko, odpowiada: Hello! Good morning.
Rodzic pyta dziecko: How are you today? (Jak się czujesz dzisiaj?), a dziecko odpowiada: I’m
fine, thank you. (Czuje się dobrze, dziękuję.)
Piosenki: Na początku lekcji dziecko śpiewa 3-4 piosenki na powitanie:

Hello! | Super Simple Songs

9RQ65&index=8&t=0s

Następnie rodzic pokazuje kartę przedstawiającą zwierzęta:
Rodzic: This is a dog. (To jest pies.)
Uczen: A dog.. (Pies.)
Dziecko powtarza słowo kilka razy same bądź z rodzicem.
W powyższy sposób prezentujemy wszystkie założone w ćwiczeniu nazwy zwierząt.
Po prezentacji przechodzimy do proponowanej poniżej zabawie.
Zabawa 1 – Kolorowanka
Podczas tej zabawy dziecko dostaje za zadanie pokolorowanie / narysowanie swojego
ulubionego zwierzaka. Po zakończeniu pracy dziecko pokazuje swoje dzieło. Rodzica zadaniem
jest odgadnięcie nazwy po angielsku. Można rysować / kolorować razem i zgadywać na zmianę.
U: Who is this? ( Kto to jest?)
R: I think this is a cat? ( Myślę że jest to kot.)
U: Yes. It’s a cat. It’s a black cat. (Tak. To jest kot. Jest czarny.)
Zabawa 2 – Poznajesz mnie?
Podczas tej zabawy rodzic będzie miał szansę wykazać się talentem malarskim. Jego zadaniem
będzie rysować zwierzęta, a zadaniem dziecka jest je rozpoznać i nazwać w języku angielskim.
W zależności od dostępnych materiałów zwierzęta mogą być malowane na tablicy lub
pojedynczych kartkach. Rodzic po naszkicowaniu zwraca się do dziecka:
Rodzic: What’s that? What pet is it? ( Kto to jest? Jakie to zwierzę domowe?)
Dziecko: A Parrot. It;s a parrot! ( Papuga. To jest papuga.)
W przypadku podania prawidłowej odpowiedzi rodzic nagradza dziecko słowami:
R: Great! / Well done / Good Job! (Świetnie, Dobra robota!, Bardzo dobrze!)
W przypadku nie podania prawidłowej odpowiedzi rodzic zachęca do ponownych prób słowami:
R: No, that’s not a dog. Try again! ( Nie, to nie pies. Spróbuj raz jeszcze.)
Po prawidłowym odgadnięciu zwierzęcia, rodzic rysuje kolejne zwierzę.
Filmy:Piosenka na zakończenie lekcji:

Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs
Zakończenie: Rodzic zwraca się do dziecka słowami: O.K. Thank you very much, that’s all
for today. (Dziękuję bardzo, to wszystko na dzisiaj.) Następnie żegna się, mówiąc: Goodbye!
See You soon. Have a nice day! (Do zobaczenia wkrótce!)
Dziecko odpowiada: Goodbye! Thank You.