Proponowane zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w grupie II

Szanowni Państwo,

Przesyłam materiały do nauki języka angielskiego, w załączeniu.

W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji. 

Adam Cegielski

Scenariusz zajęć z języka angielskiego w przedszkolu.
Czas lekcji: 25-30 min
Temat: On the move – W ruchu
Autor: Adam Cegielski
Pomoce dydaktyczne: kolorowe kredki, karta pracy, flashcards
Cel: nauka angielskiego słownictwa – aktywności
Słownictwo: sit down – usiądź, stand up – wstań, run – biegnij, jump – skacz, stop – stop, clap
your hands – klaszcz, turn around – obróć się
Wprowadzenie: Dziecko siada przy stole. Rodzic wita się z nim słowami:
Hello! Good morning, a dziecko, odpowiada: Hello! Good morning.
Rodzic pyta dziecko: How are you today? (Jak się czujesz dzisiaj?), a dziecko odpowiada: I’m
fine, thank you. (Czuje się dobrze, dziękuję.)
Piosenki: Na początku lekcji dziecko śpiewa piosenki na powitanie:
Hello! | Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=SAm7qm7t1vs
Następnie rodzic stojąc przed uczniem, kolejno prezentuje karty wymawiając nazw widniejących
na nich aktywności w języku angielskim, a następnie prosi dziecko o kilkakrotne ich
powtórzenie. W przypadku dzieci, które potrafią czytać można zapisać nazwę na kartce.
Rodzic pokazuje kartę i wypowiada prezentowane na niej polecenie:
Rodzic: Jump! (Skacz!)
Dziecko: Jump!
Po przedstawieniu zakładanego na tę lekcję materiału, przechodzimy do jego utrwalenia za
pomocą poniżej prezentowanych zabaw.
Zabawa 1 – Zrób to!
Wiek uczestników: bez ograniczeń
Cele: nauka słownictwa dotyczącego wspomnianych na zajęciach aktywności.
Materiały: flashcards
Rodzic staje przed dzieckiem, kolejno pokazuje poszczególne karty i wydaje polecenie w języku angielskim.
Dziecko ma zrobić to, co widnieje na karcie. Rodzic pokazuje przykładowo kartę ze skaczącą
osobą i wypowiada polecenie:
Rodzic: Stand up! (Wstań!)
Dziecko wstaje. Rodzic przechodzi do następnej karty i wypowiada kolejne polecenie. Za
każdym razem należy pamiętać o tym, żeby pochwalić dziecko.
Rodzic: Well done./ Good!/ Very good!/ Nice!/ Great!
(Dobra robota./ Dobrze!/ Bardzo dobrze!/ Ładnie!/ Świetnie!
Zabawa 2 – Zmiana ról
Wiek uczestników: bez ograniczeń
Cele: nauka słownictwa dotyczącego wspomnianych na zajęciach aktywności.
Materiały: –
Podczas tej zabawy następuje nieoczekiwana zmiana ról. Tym razem to dziecko wydaje
polecenie rodzicowi / nauczycielowi, a on je wykonuje.
Dziecko: Turn around! (obróć się!)
Rodzic obraca się.
Dziecko: Sit down! (usiądź!)
Rodzic siada, itd. Można do tej zabawy wprowadzić również pewną modyfikację, zwłaszcza w
przypadku małych dzieci, które jeszcze nie zapamiętały słownictwa dotyczącego aktywności. W tym przypadku dajemy im “flashcards”, dzięki którym będą wydawać rodzicowi / nauczycielowi
polecenia. Rodzic wykonując polecenia nazywa je w języku angielskim, dzięki czemu dziecko
szybciej je zapamięta.
Zadaniem dziecka jest powtórzenie angielskiej nazwy wykonanej przez nauczyciela aktywności.
Przykład: dziecko pokazuje kartę z biegnącą osobą, rodzic biega (może być w miejscu) i mówi:
Rodzic: Run! (Biegnij!)
Dziecko: Run!
Dziecko zmienia kartę, dając tym samym, rodzicowi nowe zadanie do wykonania.
Zabawa 3 – Co teraz robię, czyli kalambury ruchowe
Wiek uczestników: bez ograniczeń
Cele: nauka słownictwa dotyczącego wspomnianych na zajęciach aktywności.
Materiały: –
Dziecko może zdecydować, którą aktywność chce pokazać rodzicowi. Następnie staje na
środku pokoju i przedstawia wybraną przez siebie czynność. Zadaniem rodzica jest
odgadnięcie, jaka to czynność i podanie jej angielskiej nazwy.
Filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
https://www.youtube.com/watch?v=hft6uJQIF4g
https://www.youtube.com/watch?v=t9WAGkQUUL0
Piosenka na zakończenie lekcji:
https://www.youtube.com/watch?v=DuwTW6DzObs
Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids | Super Simple Songs
Zakończenie: Rodzic zwraca się do dziecka słowami: O.K. Thank you very much, that’s all
for today. (Dziękuję bardzo, to wszystko na dzisiaj.)
Następnie żegna się, mówiąc: Goodbye! See You soon. Have a nice day!
(Do zobaczenia wkrótce!)
Dziecko odpowiada: Goodbye! Thank You.