Plan zajęć laboratorium juniora 2021/2022

Laboratorium Juniora 2020/2021

25.11.2021 r. rozpoczęcie godz. 9.10 –„ Jesienne chmury nad nami”
13.01.2022 r. rozpoczęcie godz. 9.10 – „Śniegowe zabawy naukowe”
24.02..2022 r. rozpoczęcie godz. 9.10 – „Ciśnienie – niewidzialna siła, co nas mocno trzyma”
17.03.2022 r. rozpoczęcie godz. 9.10 – „Bardzo kolorowe zabawy naukowe”
21.04.2022 r. rozpoczęcie godz. 9:10 – „Jajeczny pokaz naukowy”
19.05.2022r. rozpoczęcie godz. 9:10 – „Oddychanie i tlenu spalanie”
02.06.2022 r. rozpoczęcie 9:10 – „Gorące lato, co naukowiec na to?”