Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach w 2022 roku

harmonogram zapisów za dyżury 2022

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach w 2022 roku

 

Data Etap zapisów/czynność rodzica/opiekuna prawnego
od do
w pierwszych dniach lutego Rodzice otrzymują harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach wraz z obowiązującymi „Zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków”
7 lutego 18 lutego Pobieranie wniosków zgłoszeniowych z macierzystego przedszkola lub strony internetowej przedszkola/platformy 4parents i składanie w wyznaczonym miejscu w przedszkolu
28 lutego Przekazanie informacji rodzicom o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny do danej placówki
1 marca 11 marca Płatność za dyżur wakacyjny przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta
po 5 października Zwrot za pobyt i żywienie związany z nieobecnością dziecka w przedszkolu

…………………………..                                                                        

(pieczęć przedszkola)