w związku z sytuacją epidemiologiczną Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Pruszkowie  wprowadza zmiany w obowiązujących procedurach bezpieczeństwa

W punkcie 12

Wchodząc do szatni należy pamiętać, że przebywać w niej może  8  rodziców i  8  dzieci. Pozostali czekają przed wejściem do przedszkola w odległości od siebie 1,5 m.

W punkcie 13

Dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, może wprowadzić obowiązek mierzenia temperatury wszystkim przychodzącym dzieciom. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik termometrem bezdotykowym.

Przypominamy, że dzieci przyprowadzamy do godziny 8.15

procedura cowid — czerwiec 2021 r

Zamierzenia opiekuńczo-0wychowawczo-dydaktyczne w grupie II od 07.06 -18.06.2021r

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ  W GRUPIE II NA MIESIĄC   06. – 18.06.2021r

Nauczycielki:                                                                                                                                               Monika Kądziela-Woźniak                                                                                                                   Ewa Łęcka

Temat kompleksowy:                                                                                                                              „ Zwierzęta domowe i egzotyczne”                                                                                                                                                                                                                                                            ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

-Zapoznanie z różnymi rasami kotów i psów, gatunkami ryb, ptaków oraz  ich

charakterystycznymi cechami – wyglądem zwierząt, sposobem odżywiania, oraz miejsca

zamieszkania;

-Zapoznanie z rolą psa w życiu człowieka – pies ratownik, przewodnik, policyjny itp;

-Poznanie zwierząt egzotycznych, ich cech charakterystycznych i środowiska w którym żyją;

-Zapoznanie z pracą weterynarza;

-Wdrażanie  do słuchania  dłuższych  opowiadań;

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem na określony temat;

 -Wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości podczas pełnienia wyznaczonych dyżurów;

-Wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji:  słownej,   ruchowej, plastycznej i muzycznej,  tworzenie własnych kompozycji i prac plastycznych;

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania  zwrotów:  proszę, przepraszam, dziękuję;

-Zachęcanie dzieci do  codziennego pobytu na świeżym powietrzu i zwrócenie uwagi na

bezpieczne korzystanie ze sprzętu w ogrodzie (huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie itp.);                       -Zapewnienie dzieciom możliwości prowadzenia obserwacji przyrodniczych;

-Wyrabianie umiejętności społecznych: przestrzeganie ustalonych zasad; zgodna zabawa, niezabieranie sobie wzajemnie zabawek, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie i osób dorosłych;

-Działania wynikające z potrzeb, zainteresowań i indywidualnych możliwości dzieci;         

Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

Kształtowanie pojęć matematycznych określających kierunki w przestrzeni,

– z prawej, z lewej w przód, w tył,  w bok, na wprost;

-Kontynuowanie rytmów,  przeliczanie na konkretach liczebnikami głównymi w zakresie   indywidualnych możliwości dzieci;

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne w grupie II od 10.05 do 21.05.2021r

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ
W GRUPIE II NA MIESIĄC 10.05. – 21.05.2021r

Nauczycielki:
Monika Kądziela-Woźniak
Ewa Łęcka
Temat kompleksowy:
XIX. „Ja i moja rodzina”

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

-Ukazanie roli i wartości rodziny, oraz znaczenia bycia w rodzinie;
-Poznanie roli poszczególnych członków rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych;
-Budzenie u dzieci przywiązania do domu rodzinnego, rodziców, rodziny;
-Wdrażanie do spełniania określonych, stałych obowiązków w domu;
-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem na określony temat.
-Zachęcanie dzieci do wzięcia udziału w przygotowaniach i występie z inscenizacją z okazji
Dnia Rodziny;
-Wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości podczas pełnienia wyznaczonych dyżurów;
-Wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, plastycznej i muzycznej, tworzenie własnych kompozycji i prac plastycznych (passe-partout).
-Uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki poważnej – W. A. Mozarta;
-Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, przepraszam, dziękuję.
-Zachęcanie dzieci do codziennego pobytu na świeżym powietrzu i zwrócenie uwagi na
bezpieczne korzystanie ze sprzętu w ogrodzie (huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie itp.); -Prowadzenie obserwacji środowiska społeczno-przyrodniczego i pogody w ogrodzie;
-Wyrabianie umiejętności społecznych: przestrzeganie ustalonych zasad; zgodna zabawa, niezabieranie sobie wzajemnie zabawek, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie i osób dorosłych.
-Działania wynikające z potrzeb, zainteresowań i indywidualnych możliwości dzieci;

Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
– Przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie indywidualnych możliwości na konkretach.
-Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.

 

Do góry