w związku z sytuacją epidemiologiczną Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Pruszkowie  wprowadza zmiany w obowiązujących procedurach bezpieczeństwa

W punkcie 12

Wchodząc do szatni należy pamiętać, że przebywać w niej może  8  rodziców i  8  dzieci. Pozostali czekają przed wejściem do przedszkola w odległości od siebie 1,5 m.

W punkcie 13

Dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, może wprowadzić obowiązek mierzenia temperatury wszystkim przychodzącym dzieciom. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik termometrem bezdotykowym.

Przypominamy, że dzieci przyprowadzamy do godziny 8.15

procedura cowid — czerwiec 2021 r

Życzenia.

Szanowni  Państwo!
Zgodnie z tradycją naszego przedszkola w maju organizowana była wspólna rodzinna uroczystość „Święto Rodziny” Niestety   ze              
względu na pandemię, piknik rodzinny nie odbędzie się.    W tym wyjątkowym czasie życzymy Państwu jak najwięcej radosnych chwil, pogody ducha, realizacji planów i marzeń oraz codziennych uśmiechów Waszych dzieci.                                                      Dyrektor ,Rada Pedagogiczna i  Pracownicy Przedszkola


Projekt edukacyjny.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy że od 20 kwietnia 2021 r  do 20 września 2021 r w naszym przedszkolu będzie realizowany projekt edukacyjny „Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”.

Projekt organizowany jest przez AURAEKO Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektrycznego S.A we współpracy  z Urzędem Miasta w Pruszkowie

„Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”
————————————————————————————————————————————–
str. 1
Informacja dla Rodziców dzieci i Partnerów projektu edukacji ekologicznej
Uprzejmie informujemy, że w ramach edukacji ekologicznej, w pruszkowskich przedszkolach
od dnia 20 kwietnia do dnia 20 września 2021 roku będzie realizowany projekt
edukacyjny:
„Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”
Nadzór nad projektem sprawują AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań
S.A. i AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz
Wydział Edukacji i Ochrony Środowiska UM Pruszkowa.
W projekcie weźmie udział ok. 1900 dzieci z pruszkowskich przedszkoli w wieku od 3 do 6 lat.
Celem projektu jest:
1. Przybliżenie dzieciom terminu „ŚRODOWISKO” oraz zależności pomiędzy działalnością
człowieka a środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla środowiska i
zdrowia człowieka ze strony zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (ZSEE).
2. Przybliżenie dzieciom terminów ZUŻYTY SPRZET ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
oraz ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY PRZENOŚNE oraz sposobów zmniejszenia
zagrożenia dla nich samych, ich najbliższych i środowiska.
3. Kształcenie umiejętności zabawy-pracy w grupie rówieśniczej i współdziałania z dorosłymi.
4. Istotne zmniejszenie ilości zużytych baterii w odpadach komunalnych poprzez aktywizację
środowiska (domowego, rówieśniczego, lokalnego) dzieci.
Podstawowymi treściami projektu są:
1. Zależności między człowiekiem i środowiskiem.
2. Dlaczego zużyte baterie są uznawane za niebezpieczny odpad?
3. Co to jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i dlaczego uznawany jest jako odpad
mogący być niebezpiecznym?
4. Jakie są rodzaje zagrożeń ze strony elektroodpadów dla środowiska i człowieka?
5. W jaki sposób możemy minimalizować negatywny wpływ ZSEE i zużytych baterii na
środowisko i zdrowie człowieka?
6. Jak poznać, że zużyte urządzenie jest elektroodpadem?
7. Co się dzieje ze zebranymi na zbiórkach elektroodpadami i zużytymi bateriami, a co się
dzieje ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami, które nie
trafiają na zbiórkę.
Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów w formie konkursu między przedszkolami.
Integralną częścią projektu jest zbiórka zużytych baterii i akumulatorów przenośnych do
specjalnych pojemników dostarczonych przez AURAEKO, które będą znajdowały się w
wyznaczonych miejscach w każdym przedszkolu biorącym udział w projekcie.
„Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”
————————————————————————————————————————————–
str. 2
W okresie od dnia 20 kwietnia do dnia 20 września 2021 roku, odprowadzając dziecko
do przedszkola, można oddać każdą ilość zużytych baterii i akumulatorów.
Przeszukajmy nasze ukochane szafki, biurka, szuflady i regały w poszukiwaniu zużytych
baterii i akumulatorów, które pozostając w domu trują domowników, a dostając się na
wysypisko komunalne zatruwają ziemię, wodę i powietrze. Wesprzyjmy projekt jako dorośli,
których postawa jest tak ważna dla naszych dzieci. „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym
na starość trąci” – znane polskie porzekadło – daje szanse na przekazanie wiedzy, uzyskanie
umiejętności unikania zagrożeń dla Waszych dzieci dla Was i środowiska. Konkurs przewiduje
nagrody dla trzech przedszkoli, które uzyskają najwyższy wynik zbiórki w przeliczeniu na 1
dziecko.
Baterie po zużyciu, kiedy leżą latami w różnych zakątkach mieszkań lub na składowisku
odpadów komunalnych, tracą swą hermetyczność i uwalniają wiele toksycznych substancji.
Nie mogą leżeć ani w domu, ani też trafić na składowisko odpadów komunalnych, bo
pierwiastki takie jak kadm, rtęć, nikiel i lit przenikają do gleby i wód podziemnych, zatruwając
nasze środowisko.
Sama wiedza merytoryczna i prawna o problemie to za mało. Nawet znając główne zależności
i statystyki oraz ustawy i rozporządzenia, nie zmienimy rzeczywistości. Potrzebne są jeszcze
umiejętności i postawy, których zdobywanie i kształtowanie wymaga czasu, gdyż są to
kompetencje, które zdobywa się w procesie uczenia się, a ten jak wiadomo trwa
u człowieka długo. Dlatego edukację w tym zakresie należy rozpoczynać już w przedszkolu.
Produktów oznaczonych tym znakiem nie można wyrzucać do odpadów komunalnych.
CHRONIĄC ŚRODOWISKO, CHRONISZ SIEBIE I NAJBLIŻSZYCH!

Przedszkola zostają zamknięte w terminie do 18 kwietnia 2021r.

Szanowni Rodzice,

w związku z komunikatem Ministra Zdrowia  z dnia 07.04.2021 r.   przedszkola oraz żłobki zostają zamknięte w terminie  do 18 kwietnia 2021r.

W tym czasie placówki są zobowiązane do zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku
ze zwalczaniem COVID-19.

 

Do góry