Zbiórka dla Schroniska

Serdecznie dziękujemy  wszystkim Przedszkolakom i Rodzicom za włączenie się w zorganizowaną akcję charytatywną na rzecz Punktu Adopcyjnego „Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt”.