KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor – Iwona Długosz – Szewczyk

 

Grupa I 

Stanisława Fic

Edyta Szałkowska

 

Grupa II

Justyna Gryboś

Marta Sulima

 

Grupa III

Zuzanna Korycka
Krystyna Pietrzak

 

Grupa IV
Iwona Długosz – Szewczyk 

Edyta Szałkowska

Magda Markowska