KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor – Iwona Długosz – Szewczyk

 

Grupa I 

Justyna Gryboś

Zuzanna Korycka 

 

Grupa II

Maria Karczewska

Milena Ponichtera 

 

Grupa III

Karolina Połodziuk 

 

Grupa IV
Iwona Długosz – Szewczyk 

Stanisława Fic

Edyta Szałkowska