Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia gr. I

Godziny Zajęcia dnia  
6.30-8.30 Schodzenie się dzieci- swobodne zabawy w kącikach zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, itp. Praca indywidualna i w małych zespołach-wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka. 30 minut zabawy swobodne
8.30-8.35 Zabawa ruchowa 5 minut zajęcie dydaktyczne
8.35- 9.15 Przygotowanie do śniadania : czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu, śniadanie, mycie zębów. 40 minut czynności opiekuńcze
9.15-9.40 Zajęcia dydaktyczne, programowe, sytuacje edukacyjne prowadzone w sali lub ogrodzie przedszkolnym, zabawa ruchowa 25 minut zajęcia dydaktyczne
9.40-10.15 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, udział w zabawach i działaniach inspirowanych przez nauczyciela zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami dzieci 35 minut zabawy swobodne
10.15-10.45 Przygotowanie do pierwszej części obiadu: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu, spożywanie zupy. 30 minut czynności opiekuńcze
10.45-11.00 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne wynikające z przygotowania do wyjścia na świeże powietrze. 15 minut czynności opiekuńcze
11.00-12.20 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zabawa ruchowa zorganizowana przez nauczyciela co najmniej 10-15min., obserwacja zjawisk przyrodniczych, prowadzenie badań przyrodniczych, technicznych ,itp. 80 minut pobyt na świeżym powietrzu
12.20-13.00 Przygotowanie do drugiej części obiadu: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu, spożywanie drugiego dania-nabywanie sprawności samoobsługowych. 40 minut czynności opiekuńcze
13.00-14.40 Poobiedni odpoczynek, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej. Zajęcia dodatkowe za zgodą rodziców.  
14.40-15.30 Czynności organizacyjno- porządkowe: doskonalenie czynności samoobsługowych, ubieranie się po poobiednim odpoczynku, przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno-porządkowe i organizacyjne, podwieczorek, zabawa ruchowa.  
15.30-16.30 Praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich możliwości, potrzeb oraz praca z dziećmi o szczególnych zainteresowaniach, zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym.  

Zabawy swobodne- 75 minut Zajęcia dydaktyczne- 30 minut

Czynności opiekuńcze- 125 minut Pobyt na powietrzu- 80 minut

Ramowy rozkład dnia gr. II

Godziny Zajęcia dnia  
 
8.00- 8.30 Schodzenie się dzieci – zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci. Wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci – praca indywidualna i w małych zespołach. 30 minut zabawy swobodne
8.30-8.40 Ćwiczenia poranne. 10 minut zajęcie dydaktyczne
8.40- 9.10 Przygotowanie do śniadania : czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu, śniadanie, mycie zębów po posiłku. 30 minut czynności opiekuńcze
9.10-10.00 Zajęcia dydaktyczne, programowe, sytuacje edukacyjne prowadzone w sali lub ogrodzie przedszkolnym, zabawa ruchowa 50 minut zajęcia dydaktyczne
10.00-10.30 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, udział w zabawach i działaniach inspirowanych przez nauczyciela zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami dzieci. 30 minut zabawy swobodne
10.30-11.00 Przygotowanie do pierwszej części obiadu: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu, spożywanie zupy. 30 minut czynności opiekuńcze
11.00-11.20 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne wynikające z przygotowania do wyjścia na świeże powietrze. 20 minut czynności opiekuńcze
11.20-12.20 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zabawa ruchowa zorganizowana przez nauczyciela co najmniej 10-15min., obserwacja zjawisk przyrodniczych, prowadzenie badań przyrodniczych, technicznych ,itp. 60 minut pobyt na świeżym powietrzu
12.20-13.00 Przygotowanie do drugiej części obiadu: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu, spożywanie drugiego dania-nabywanie sprawności samoobsługowych. 40 minut czynności opiekuńcze
12.40- 13.20 Zajęcia z języka angielskiego w ustalone dni z podziałem na grupy.  
13.00-14.45 Zajęcia dodatkowe za zgodą rodziców. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka. Pozostałe dzieci zabawy swobodne, pobyt w ogrodzie przedszkolnym.  
14.45-15.15 Zabawa ruchowa. Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno-porządkowe i organizacyjne, pomoc podczas nakrywania do stołu. Podwieczorek.  
15.15-17.00 Praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich możliwości, potrzeb oraz praca z dziećmi o szczególnych zainteresowaniach, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela w sali lub ogrodzie przedszkolnym.  

Zabawy swobodne- 60 minut Zajęcia dydaktyczne- 60 minut

Czynności opiekuńcze- 120 minut Pobyt na powietrzu- 60 minut

Uwagi: pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie logopedycznym w czwartki

w godzinach 10.00-11.15 w zależności od obecności dzieci w przedszkolu.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GR. III

Godziny Zajęcia dnia
7.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci – swobodne zabawy w kącikach zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne itp. Działania wspierające indywidualne zainteresowania wg potrzeb dzieci.

Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.

8.20 – 8.30 Ćwiczenia poranne.
8.30 – 9.00 Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczno – porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu, śniadanie, mycie zębów.
9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne, programowe, sytuacje edukacyjne prowadzone w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa ruchowa.
10.00 – 10.30 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, udział w zabawach i działaniach inspirowanych przez nauczyciela zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
10.30 – 11.00 Przygotowanie do pierwszej części obiadu: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu. Spożywanie zupy.
11.00 – 11.20 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne wynikające z przygotowania do wyjścia na powietrze.
11.20 – 12.20 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego. Zajęcia rekreacyjno-sportowe. Zabawa ruchowa zorganizowana przez nauczyciela co najmniej 10-15 min. Obserwacje zjawisk przyrodniczych, technicznych itp.
11.40 – 12.40 Zajęcia z j. angielskiego w ustalone dni z podziałem na grupy.
12.20 – 13.00 Przygotowanie do drugiej części obiadu: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu, spożywanie drugiego dania, mycie zębów.
13.00 – 14.45 Zajęcia dodatkowe za zgodą rodziców. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci. Pozostałe dzieci zabawy dowolne. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego.
14.45 – 15.15 Zabawa ruchowa. Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno-porządkowe i organizacyjne, pomoc przy nakryciu do stołu. Podwieczorek.
15.15 – 16.30 Praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich możliwości i potrzeb oraz praca z dziećmi o szczególnych zainteresowaniach. Pozostałe dzieci – zabawy dowolne.
16.00 – 17.30 Zabawy dowolne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci. Do gr. III dołączają dzieci z gr. IV.

Uwaga!

Pomoc psychologiczna – wtorki: 8 – 10

Pomoc logopedyczna – czwartki: 11.15 – 12.45

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GR. IV

Godziny Zajęcia dnia
7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci – swobodne zabawy w kącikach zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne itp. Działania wspierające indywidualne zainteresowania dzieci.
8.00 – 8.20 Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci. Wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci. Praca indywidualna i w małych zespołach.
8.20 – 8.30 Ćwiczenia poranne.
8.30 – 9.00 Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczno – porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu, śniadanie, mycie zębów.
9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne, programowe, sytuacje edukacyjne prowadzone w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa ruchowa.
10.00 – 10.30 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, udział w zabawach i działaniach inspirowanych przez nauczyciela zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
10.30 – 11.30 Zajęcia z j. angielskiego w ustalone dni z podziałem na grupy.
10.30 – 11.00 Przygotowanie do pierwszej części obiadu: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu. Spożywanie zupy.
11.00 – 11.20 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne wynikające z przygotowania do wyjścia na powietrze.
11.20 – 12.20 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego. Zajęcia rekreacyjno-sportowe. Zabawa ruchowa zorganizowana przez nauczyciela co najmniej 10-15 min. Obserwacje zjawisk przyrodniczych, technicznych itp.
12.20 – 13.00 Przygotowanie do drugiej części obiadu: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu, spożywanie drugiego dania, mycie zębów.
13.00 – 14.45 Zajęcia dodatkowe za zgodą rodziców. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci. Pozostałe dzieci zabawy dowolne. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego.
14.45 – 15.15 Zabawa ruchowa. Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno-porządkowe i organizacyjne, pomoc przy nakryciu do stołu. Podwieczorek.
15.15 – 16.00 Praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich możliwości i potrzeb oraz praca z dziećmi o szczególnych zainteresowaniach. Pozostałe dzieci – zabawy dowolne. Zabawy dowolne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci. Dzieci z grupy IV przebywają na dyżurze w gr. III.

Uwaga!

Pomoc psychologiczna – wtorki: 10 – 12

Pomoc logopedyczna – czwartki: 12.45 – 14.45