Dyżur wakacyjny -kwalifikacja.

SZANOWNI RODZICE!

Poniżej informacja na temat zakwalifikowania dzieci na dyżur wakacyjny
i terminów opłat.

W związku ze zgłoszeniem się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w dyżurujących przedszkolach wszystkie przedszkola będą pracowały w cyklu miesięcznym. Bez zmian pozostaje podział turnusów (I, II, III, IV) i terminy opłat.

 

I turnus (03.07-14.07.2023)– Przedszkole Miejskie nr 3- wszystkie dzieci z naszego przedszkola zostały zakwalifikowane.

II turnus (17.07-28.07.2023) -– wszystkie zgłoszone dzieci zostały zakwalifikowane do Przedszkola Miejskiego nr 3.

Nasze przedszkole będzie pracowało w I i II turnusie.

Na pozostałe wolne miejsca w I i II turnusie zostały zakwalifikowane dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 13.

 

III turnus (31.07-11.08.2023) – wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do

Przedszkola Miejskiego nr 15, ul. Dębowa 8.

Opłata za pobyt i wyżywienie – informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany we wniosku, płatność przelewem na wskazane konto w terminie: 1 – 10 marca 2023r.

 

IV turnus (14.08-28.08.2023) wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do
Przedszkola Miejskiego nr 13, ul. Antka 7.

Opłata za pobyt i wyżywienie – informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany we wniosku, płatność przelewem na wskazane konto w terminie: 1 – 10 marca 2023r.

 

 

 

  • Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00
  • Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do uiszczenia opłaty za:

– świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną   godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00) (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci  6-letnich),

– żywienie dziecka ( 14,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu),

 

Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne
z rezygnacją z dyżuru.